UOKiK zgodził się na przejęcie portfela Red Sans przez Generali

0
578

25 sierpnia Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wyraził zgodę na przejęcie przez Generali Życie części mienia Red Sands Life Assurance Company. Wniosek złożony przez Generali Życie jest konsekwencją wyjścia Zjednoczonego Królestwa i Gibraltaru, gdzie siedzibę ma Red Sands, z Unii Europejskiej.

Wcześniej zakład oferował w Polsce ubezpieczenia na podstawie unijnych przepisów o swobodzie przepływu usług za pośrednictwem 4Life Direct. Brexit sprawił, że już nie będzie mógł tego robić. Portfel aktywnych umów ubezpieczenia polskich klientów firmy ma przejąć Generali Życie. Po uzyskaniu niezbędnych zgód regulacyjnych i antymonopolowych oraz przeprowadzeniu procesu prawnego właściciele 80 tys. polis Red Sands zostaną klientami Generali.

Przeniesienie portfela stanowi początek strategicznej współpracy Generali z 4Life Direct. Ta ostatnia została agentem ubezpieczyciela w Polsce i już teraz oferuje swoim klientom polisy zakładu.

Sprawa o sygnaturze DKK-2.423.5.2020.RW trafiła do UOKiK 31 lipca tego roku. Została zakończona decyzją DKK-151/2020 z 25 sierpnia.

(AM, źródło: UOKiK)