Upadło Biuro Podróży Ruta Tour – Signal Iduna przejmuje roszczenia

0
604

Signal Iduna poinformowała, że w związku z niewypłacalnością Biura Podróży Ruta Tour s.c., które posiada gwarancję ubezpieczeniową wystawioną przez zakład, przyjmuje roszczenia z tytułu zawartych umów o świadczenie imprez turystycznych lub powiązanych usług turystycznych.

W celu sprawnej obsługi klientów Signal Iduna uruchomiła specjalne numery telefonu, pod którymi można uzyskać informacje dotyczące sposobu składania roszczeń: +48 22 50 56 506 lub 0 801 120 120. Roszczenia należy zgłosić poprzez formularz online dostępny na stronie internetowej www.signal-iduna.pl w zakładce „Strefa Klienta”.

Do zgłoszenia należy dołączyć kopię umowy o udział w imprezie turystycznej zawartej między podróżnym a organizatorem turystyki lub kopie dokumentów potwierdzających nabycie powiązanych usług turystycznych, za których realizację jest odpowiedzialny przedsiębiorca ułatwiający nabywanie powiązanych usług turystycznych, a także dowód wpłaty.

(KS, źródło: Signal Iduna)