Ustawa przekształcająca OFE skierowana do sejmowych komisji

0
583

Sejm skierował projekt nowelizacji niektórych ustaw w związku z przeniesieniem środków z otwartych funduszy emerytalnych na indywidualne konta emerytalne do Komisji Finansów Publicznych oraz Komisji Polityki Społecznej i Rodziny. Nowe przepisy zmieniają obecny model funkcjonowania OFE.

Za zgłoszonym w trakcie pierwszego czytania wnioskiem o odrzucenie projektu opowiedziało się 215 posłów, 229 było przeciwnych, a 4 wstrzymało się od głosu.

Nowelizacja przewiduje zmianę formy działania funduszy, których członkowie będą mieli do wyboru dwa warianty. Opcją domyślną będzie przeniesienie środków z OFE na IKE. Alternatywą będzie złożenie deklaracji o przeniesieniu środków w całości do ZUS.

Projektowane przepisy przewidują, że OFE zostaną przekształcone w specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte prowadzące IKE. Każdy ubezpieczony będzie miał prawo wyboru – domyślną opcją będzie przeniesienie środków z OFE na IKE, z możliwością jego dalszego dobrowolnego zasilania. Nie będzie to wymagało podejmowania jakichkolwiek czynności czy dostarczania dokumentów przez oszczędzających. Pieniądze zgromadzone w IKE będą prywatne i dziedziczone.

W przypadku gdy członek OFE skorzysta z prawa do złożenia deklaracji o przeniesieniu jego pieniędzy do ZUS, środki te zostaną w całości zapisane na koncie ubezpieczonego prowadzonym w ZUS, a odpowiadające im aktywa trafią do Funduszu Rezerwy Demograficznej. Wypłata środków z IKE będzie możliwa po osiągnięciu wieku emerytalnego i będzie wolna od jakiegokolwiek podatku.

Nowela wprowadza też opłatę przekształceniową na rzecz Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w łącznej wysokości 15% wartości aktywów OFE. Opłata zostanie rozłożona na 2 raty, obie płatne w 2022 r. Płatnikiem będą specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte, powstałe z przekształcenia OFE. Danina ma też zapewnić równe traktowanie uczestników OFE przenoszących aktywa do IKE oraz ubezpieczonych w ZUS.

W ramach IKE środki pochodzące z OFE będą wyodrębnione i będą mogły zostać wycofane po osiągnięciu wieku emerytalnego. Ponadto, aby zapewnić ich bezpieczeństwo, w funduszach prowadzących IKE będą wydzielone dwa subfundusze. W okresie 5 lat przed osiągnięciem wieku emerytalnego środki będą sukcesywnie przenoszone do subfunduszu, który ma określoną ostrożniejszą politykę inwestycyjną.

Ustawa ma wejść w życie 1 czerwca 2021 r. Czas na składanie deklaracji o przeniesieniu środków z OFE do ZUS został wyznaczony od 1 czerwca 2021 r. do 2 sierpnia 2021 r. Przekształcenie OFE w specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte nastąpi 28 stycznia 2022 r.

(AM, źródło: Sejm, gu.com.pl)