VH Polska rozpocznie sprzedaż ubezpieczeń upraw w październiku

0
216

Już od 1 października rolnicy będą mogli ubezpieczyć swoje uprawy w VH Polska. W jesiennym sezonie ochroną będą mogły być objęte uprawy zbóż ozimych (pszenica ozima, pszenżyto ozime, jęczmień ozimy, żyto ozime) oraz uprawy rzepaku ozimego. Rolnicy będą mieli możliwość dobrania odpowiedniej ochrony z linii Secufarm Zima, ubezpieczając ujemne skutki przezimowania, grad, przymrozki wiosenne, deszcz nawalny i huragan.

Ubezpieczenia zarówno dla rzepaku i zbóż dostępne będą w pakietach:

  • grad;
  • grad, ujemne skutki przezimowania;
  • grad, przymrozki wiosenne, ujemne skutki przezimowania;
  • grad, przymrozki wiosenne, ujemne skutki przezimowania, deszcz nawalny, huragan.

Każdy z pakietów może zostać rozszerzony o niepodlegające dopłatom ryzyko ognia.

Ubezpieczenie ujemnych skutków przezimowania oferowane będzie z ryczałtem wypłaty odszkodowania na poziomie 15% lub 25% sumy ubezpieczenia. Odpowiedzialność za szkody może rozpocząć się już od 8% ubytku w plonie, pod warunkiem wykupienia dodatkowej klauzuli. Okres ochrony, w przypadku ryzyka ujemnych skutków przezimowania, trwa od 1 grudnia do 30 kwietnia. Z kolei w pakietach zawierających ryzyko przymrozków wiosennych po wybraniu nieodpłatnej klauzuli specjalnej odpowiedzialność VH Polska za przymrozki rozpoczyna się już od 21 marca pod warunkiem osiągnięcia przez rośliny określonych faz rozwojowych zależnych od rodzaju uprawy i trwa do 30 czerwca. Towarzystwo podkreśla, że jak zawsze w takich ryzykach, jak grad, deszcz nawalny, huragan, odpowiada za szkody do 100% sumy ubezpieczenia i nie stosuje udziałów własnych.

– Niebawem rozpoczynamy kolejny sezon ubezpieczeń. Pośrednicy mogą już przygotowywać oferty ubezpieczenia upraw. Od 1 października ruszamy z wystawianiem polis. Będziemy zabezpieczać najistotniejsze potrzeby rolników związane z zarządzaniem ryzykiem pogodowym. Ten sezon zapowiada się dużo spokojniej niż ubiegłe, a to z uwagi na znaczne zwiększenie puli na dopłaty do składek (dodatkowe 500 mln złotych). Rolnikom pozostaje więc życzyć udanych prac polowych, w tym maksymalnej ochrony, również ubezpieczeniowej. Pośrednikom ubezpieczeniowym zaś spokojnego sezonu, merytorycznej obsługi rolników i okazji do wytłumaczenia zakresu ochrony bez zbędnej presji czasu i wizji dopłat kończących się natychmiast po otwarciu sprzedaży – powiedział Andrzej Janc, dyrektor sprzedaży VH Polska.

(AM, źródło: VH Polska)