O przyszłości sektora finansowego w Polsce na Banking Forum i Insurance Forum

0
207

25 i 26 października odbędą się 22. Banking Forum i 18. Insurance Forum – wydarzenia organizowane w ramach Spotkania Liderów Bankowości i Ubezpieczeń. Oba kongresy będą odbywać się w formule hybrydowej: stacjonarnie w hotelu The Westin Warsaw oraz online. Podczas najbliższej edycji zaproszeni eksperci przeanalizują kondycję polskiej gospodarki i wskażą priorytety sektorów bankowego i ubezpieczeniowego w nowej rzeczywistości. Patronem medialnym Insurance Forum jest „Gazeta Ubezpieczeniowa”.

Kongres jest cyklicznym spotkaniem skupiającym kluczowe osobistości oraz spółki z sektora bankowego i ubezpieczeniowego. To okazja do debat dotyczących najistotniejszych kwestii, problemów, szans i wyzwań dla wszystkich zainteresowanych tym, co dzieje się i będzie się dziać w branży usług finansowych.

– Ta konferencja, organizowana co roku, gromadzi najwybitniejszych i najważniejszych przedstawicieli sektora i instytucji współpracujących. (…) Warto wyciągnąć doświadczenia, omówić lekcję, jaką wyciągamy z tego, co pandemia w naszym życiu zmieniła. Mamy do czynienia z załamaniem w skali światowej. Szok gospodarczy spowodowany pandemią objął wszystkie kontynenty i prawie wszystkie kraje. Mogę zaryzykować tezę, że banki tym razem były przygotowane na tę sytuację – komentował prof. Adam Glapiński, prezes Narodowego Banku Polskiego.

Panel inauguracyjny kongresu zostanie oparty o dyskusję na temat obrazu Polski po półtora roku od rozpoczęcia pandemii. Eksperci przeanalizują dynamikę wzrostu gospodarczego, wpływ Krajowego Planu Odbudowy na sektor finansowy, a także wysuną prognozy gospodarcze na nadchodzące dekady. Omówiona zostanie również wizja długoterminowa Polski w dążeniu do Europejskiego Zielonego Ładu.

Kolejnym tematem będzie przyszłość sektora bankowego w kontekście zmian organizacyjnych, technologicznych i regulacyjnych. Paneliści rozważą m.in. nowe modele wykorzystywane w bankowości oraz zmiany w zachowaniu klientów. W ramach segmentu poświęconego strategiom technologicznym na rzecz rozwoju sektora finansowego, debata oparta zostanie na trzech aspektach: zmiany w okresie post-covid-19, transformacja cyfrowa i wykorzystanie technologii chmurowej oraz zarządzanie danymi. Podjęta zostanie także próba porównania rynku finansowego do innych sektorów pod względem konkurencyjności i przewag, jakimi dysponują nowe podmioty, które pojawiły się na rynku.

Drugiego dnia konferencji prelegenci zbadają trendy w zakresie Customer Experience w bankowości i ubezpieczeniach oraz proces projektowania doświadczeń klienta w sferze digital. Omówione zostaną także nowe modele dystrybucji ubezpieczeń i obsługi klienta. Skomentowany zostanie obszar płatności – strategia bezpieczeństwa gotówki i cashtech, trendy obrotu gotówkowego i bezgotówkowego, kierunek i implikacje polityki pieniężnej, a także najważniejsze aspekty legislacyjne UE dotyczące płatności. Część dyskusji poświęcona zostanie obserwacjom na temat rozwoju elektromobilności w branży ubezpieczeniowej. Nie zabraknie zagadnień związanych ze zmianami na rynku pracy i przeglądu modeli pracy obecnych na rynku finansowym. Dwudniowy kongres zostanie zakończony blokiem dotyczącym cyberbezpieczeństwa w ujęciach pracy zdalnej i hybrydowej, edukacji klientów oraz regulacji.

Celem kongresu jest zgromadzenie wszystkich kluczowych osób, mających wpływ na rozwój sektora finansowego, umożliwienie uczestnikom lepszego zrozumienia zachodzących zmian, jak też zacieśnienie kontaktów oraz nawiązanie nowych relacji z potencjalnymi partnerami.

Kongres jest realizowany w ramach działalności MMC Polska organizującej prestiżowe kongresy, konferencje, warsztaty i szkolenia biznesowe przeznaczone dla kadry menadżerskiej oraz zarządów firm.

(AM, źródło: MMC Polska)