VIG i Corvinus ustaliły zasady podziału biznesu na Węgrzech

0
359

Vienna Insurance Group i węgierski holding państwowy Corvinus Nemzetközi Befektetési Zrt. uzgodniły szczegóły współpracy określonej w porozumieniu z 23 grudnia ubiegłego roku. W jej ramach Corvinus ma nabyć 45% udziałów w węgierskich spółkach VIG. 

Wspomniane na wstępie spółki są kontrolowane przez VIG Magyarország Befektetési Zrt. (węgierski holding grupy, VMB) oraz Aegon Hungary Holding BV i Aegon Hungary Holding II BV. Corvinus nabędzie niekontrolujące udziały mniejszościowe po 45% w każdym z nich. Uzgodniona cena zakupu 45% udziałów w trzech holdingach wynosi około 350 mln euro. Z kolei VIG zachowa pakiet kontrolny w wysokości 55%. W następnym kroku planowane jest połączenie spółek holdingowych w ramach VMB. Do jego portfela zostanie wniesione także 98,64% akcji UNION Vienna Insurance Group Biztosító Zrt.

Zamknięcie transakcji jest uzależnione od uzyskania niezbędnych zgód regulacyjnych i konkurencyjnych, a także zamknięcia transakcji z Aegon.

Ustalenia stron dotyczą realizacji umowy z 29 listopada 2020 roku, na mocy której VIG zawarł z Aegon NV porozumienie w sprawie nabycia działalności ubezpieczeniowej Holendrów na Węgrzech, w Polsce, Rumunii i Turcji. Grupa ma przejąć spółki ubezpieczeniowe Aegon, a także fundusze emerytalne, spółki zarządzające aktywami oraz usługowe.

Najcenniejszym aktywem przejmowanym w ramach transakcji jest Aegon na Węgrzech, który w chwili jej dokonywania zajmował 3. miejsce na rynku ubezpieczeń majątkowych i 7. na rynku ubezpieczeń na życie.

Wartość transakcji wyniosła 830 mln euro. Przejęcie wymagało niezbędnych zgód regulatorów oraz urzędów antymonopolowych. Zamknięcie miało nastąpić w drugiej połowie 2021 roku. Tymczasem 6 kwietnia VIG został poinformowany przez węgierskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, że nie wyrazi ono zgody na przejęcie lokalnych spółek Aegon.

W sierpniu na przejęcie zgodziła się Komisja Europejska. Jednak już we wrześniu wniesiona przez grupę i Aegon skarga na decyzję węgierskiego MSW została oddalona przez Sąd Metropolitalny w Budapeszcie. Ostatecznie 21 grudnia ub.r. udało się zawrzeć porozumienie.

Artur Makowiecki

news@gu.com.pl