VIG liczy na nawet 750 mln euro rocznego zysku brutto

0
232

Z zastrzeżeniem znaczących wahań stóp procentowych i rynku oraz biorąc pod uwagę obecne ekstremalne warunki pogodowe, Vienna Insurance Group spodziewa się osiągnięcia rocznego zysku brutto w przedziale 700–750 mln euro zgodnie z MSSF 17/9.

W trakcie pierwszego szacowania wyniku za I połowę 2023 r. zgodnie z obowiązującymi od 1 stycznia standardami rachunkowości MSSF 9 i MSSF 17 wykazano 460 mln euro zysku brutto. Wynik przed opodatkowaniem w I półroczu 2022 r. (212 mln euro zgodnie z MSSF 17/9) był w istotny sposób kształtowany przez zmiany stóp procentowych, jakie miały miejsce w tym okresie. Grupa spodziewa się, że w drugiej połowie obecnego roku nastąpi osłabienie rezultatu, do którego przyczyni się dodatkowo kolejny czynnik – ekstremalne zjawiska pogodowe.

Publikacja wyników VIG za pierwsze półrocze wraz z danymi porównawczymi za 2022 rok nastąpi 30 sierpnia.

(AM, źródło: VIG)