VIG połączy swoje polskie spółki

0
648

Vienna Insurance Group konsoliduje swoją działalność na polskim rynku. Zamiast obecnych sześciu towarzystw ubezpieczeń, działać będą tylko trzy. Celem zmian jest szersze wykorzystanie potencjału polskiego rynku, który jest jednym z kluczowych dla grupy.

VIG zajmuje 4. miejsce na polskim rynku, z udziałem na poziomie 9,3%. Po niedawnym przejęciu polskiego biznesu Aegon w skład grupy wchodzi sześć spółek: trzy życiowe (Compensa Życie, Vienna Life, Aegon Życie) oraz trzy majątkowe (Compensa TU, InterRisk, Wiener). Przyszła konsolidacja zakłada obecność trzech towarzystw na naszym rynku, co ma wzmocnić ich pozycję konkurencyjną.

Silna pozycja w Polsce

Połączenie majątkowych spółek Compensa i Wiener ma zaowocować rozwojem biznesu majątkowego VIG w Polsce. Dwie uzupełniające się oferty, zarówno w obszarze detalicznym, jak i korporacyjnym, zapewnią nowej spółce pozycję kluczowego gracza w dziale II. Powstały w wyniku fuzji zakład zaoferuje szerszą ochronę ubezpieczeniową klientom detalicznym, w obszarze ubezpieczeń zdrowotnych i majątkowych. Dzięki połączeniu firma umocni także pozycję w obszarze ubezpieczeń dla MŚP, sektora publicznego oraz dużych przedsiębiorstw. Zwiększenie skali działania pozwoli na skuteczniejsze konkurowanie i wzmocnienie pozycji VIG w Polsce pod marką Compensa. Z kolei InterRisk będzie nadal działać samodzielnie.

W biznesie życiowym dojdzie do połączenia Vienna Life, Compensy i Aegon. W jego wyniku powstanie jeden z wiodących graczy w dziale I. Przyszła spółka wykorzysta silne strony wszystkich trzech marek na rynku ubezpieczeń indywidualnych i grupowych, szeroką ofertę ubezpieczeń ochronnych i oszczędnościowych oraz bogaty portfel bancassurance.

– W procesie połączenia wykorzystamy mocne strony spółek i zbudujemy wysoce konkurencyjne towarzystwa ubezpieczeniowe. Dzięki temu jeszcze lepiej wykorzystamy potencjał wzrostu na polskim rynku, który jest bardzo ważny dla VIG – mówi Hartwig Löger, prezes zarządu Vienna Insurance Group.

Rozwój kluczowego rynku

Głównym celem fuzji jest wykorzystanie potencjału oraz praktyk łączonych spółek i zbudowanie silnej pozycji rynkowej, umożliwiającej skuteczne konkurowanie nad Wisłą. Nadrzędnym celem VIG jest stworzenie spółek, które staną się preferowanym partnerem dla czołowych dystrybutorów, w tym multiagentów, pośredników finansowych, banków i platform cyfrowych.

– Polska jest trzecim co do wielkości rynkiem dla VIG i jest jednocześnie dla nas szczególnie ważna. Przejawia się to nie tylko w potencjale Polski, ale także inwestycjach VIG w innowacje oraz dynamicznym rozwoju naszych polskich spółek w ostatnich latach. Łączymy siły i wykorzystujemy nasze sieci sprzedaży, portfolio produktów i synergie strukturalne w celu intensywniejszej orientacji na klienta i zapewnienia wysokiej konkurencyjności spółek – wyjaśnia Harald Riener, członek zarządu VIG odpowiedzialny za rynek polski.

Spółki VIG w Polsce uzyskały w pierwszym półroczu 2023 roku 766 mln euro składki przypisanej brutto i zysk przed opodatkowaniem na poziomie 33,5 mln euro (wg IFRS 17/9).

Proces łączenia ma rozpocząć się przed końcem tego roku. Jego finalizacja ma nastąpić  w drugiej połowie 2024 r. pod warunkiem uzyskania zgody Komisji Nadzoru Finansowego. Dalsze szczegóły fuzji zostaną ujawnione w nadchodzących tygodniach.

Artur Makowiecki

news@gu.com.pl