VIG Polska w dobrej kondycji na koniec 2020 roku

0
1471

Ubiegły rok był udany dla Vienna Insurance Group w Polsce. Mimo pandemii Covid-19, grupa wyraźnie zwiększyła sprzedaż, i to w obu sektorach działalności. Mocno spadł natomiast wynik finansowy VIG Polska, ale warto podkreślić, że stało się to za sprawą zdarzeń o charakterze jednorazowym.

– Pomimo ograniczeń w działalności spółek spowodowanych przez epidemię, w 2020 r. udało nam się wyprzedzić konkurencję pod kątem składki przypisanej brutto i uniknąć negatywnego wpływu epidemii Covid-19 dzięki wieloletnim inwestycjom w procesy pełnej digitalizacji. Dodatkowa składka została pozyskana głównie w ubezpieczeniach majątkowych pozakomunikacyjnych oraz produktach życiowych ze składką jednorazową. W przeciwieństwie do postępujących negatywnych trendów na rynku życiowym towarzystwa ubezpieczeń na życie w VIG Polska osiągnęły zadowalające rezultaty. W Compensie Życie wzrost przyniosły ubezpieczenia ze składką jednorazową, produkty grupowe oraz PPK. W Vienna Life odnotowaliśmy już pozytywną dynamikę składki przypisanej brutto dzięki nowej strategii produktowej i dystrybucyjnej, którą spółka wdrożyła w 2020 r. – skomentował Franz Fuchs, dyrektor generalny VIG Polska.

W ubiegłym roku grupa zebrała 5340 mln zł składek brutto. Jej wynik sprzedażowy był o 4,6% wyższy od odnotowanego rok wcześniej. Łączny wynik finansowy brutto spadł o 12,3%, do poziomu 191,8 mln zł.

Sektor majątkowy

Spółki majątkowe VIG Polska wypracowały 4120,9 mln zł składek brutto. Był to rezultat o 3,7% lepszy od uzyskanego w 2019 roku. Zysk brutto według IFRS wyniósł 240 mln zł. Był to rezultat o 13,1 mln zł niższy od ubiegłorocznego. Po wykluczeniu jednorazowego czynnika z 2019 r. w postaci zwrotu podatków od aktywów wynik finansowy brutto majątkowego biznesu VIG wzrósł o 18,2% r/r. Największa spółka non-life, Compensa TU, zebrała 1911,9 mln zł składek, o 6,7% więcej niż przed rokiem. Poprawa wyniku sprzedażowego towarzystwa była zasługą wzrostu we wszystkich kanałach dystrybucji oraz we wszystkich kluczowych liniach produktowych. Przykładowo: przypis w ubezpieczeniach majątkowych niekomunikacyjnych uplasował się na poziomie 11%. Z kolei składka w „komunikacji” zwiększyła się o 5%, aczkolwiek w podziale na linie klientów indywidualnych oraz MŚP składka komunikacyjna wzrosła o 11% r/r.

Ubezpieczenia majątkowe korporacyjne oraz zdrowotne wzrosły o 19% r/r. Wynik finansowy brutto zakładu wyniósł 124,7 mln zł – o 5,8 mln zł więcej niż rok wcześniej. Warto podkreślić, że był to jedyny przypadek wzrostu zarobków w całej VIG Polska. Compensa podkreśliła, że jej dobre wyniki – zarówno w życiówce, jak i w majątku – były również zasługą wielkiego zaangażowania pracowników oraz cyfryzacji.

Z kolei InterRisk zebrał 1342,5 mln zł składek brutto – o 1,1% mniej niż w 2019 r. Mimo ogólnego spadku towarzystwo odnotowało 15,5% wzrost składki w ubezpieczeniach majątkowych pozakomunikacyjnych, do czego przyczynił się zarówno segment detaliczny (+18,4% r/r), jak i korporacyjny (+13,2% r/r). Spółka odnotowała też dobry wynik w ubezpieczeniach zdrowotnych (+10,4% r/r). Zysk brutto InterRisk spadł o 18,5 mln zł, do poziomu 80,3 mln zł.

Natomiast Wiener TU zebrało 866,4 mln zł składki, osiągając 5,1% wzrostu w porównaniu do wyniku z roku poprzedniego. Po wdrożeniu nowych produktów na platformie sprzedażowej Wie.net oraz cyfryzacji sprzedaży ubezpieczeń korporacyjnych najwyższy, dwucyfrowy wzrost odnotowano w segmencie detalicznym w ubezpieczeniach majątkowych (w pakietach mieszkaniowych i rolnych) oraz w ubezpieczeniach komunikacyjnych nieobowiązkowych (assistance, NNW, AC) – po 10%. Bardzo dobre rezultaty odnotowano też w segmencie korporacyjnym, np. 25% wzrost w ubezpieczeniach wypadkowych oraz 20% w grupie ubezpieczeń mienia od zdarzeń losowych i ubezpieczeń inżynieryjnych. Zysk brutto w kwocie 35,1 mln zł pozostał na niemal identycznym poziomie jak przed rokiem (-0,4 mln zł r/r).

Sektor życiowy

Z kolei spółki życiowe VIG Polska zebrały w 2020 roku 1219 mln zł składek brutto – o 7,9% więcej niż w roku poprzednim. Działalność życiowa zanotowała stratę finansową na poziomie 48,2 mln zł (-108,3 mln zł r/r). Jej główną przyczyną było zdarzenie jednorazowe wywołane ostrożnościowym podejściem Vienna Life do portfela umów UFK.

Compensa Życie utrzymała silną tendencję wzrostową i zebrała 976,1 mln zł składki przypisanej brutto, notując wzrost sprzedaży na poziomie 8,9% r/r. Spółka uzyskała najlepszy rezultat w ramach portfela ubezpieczeń ze składką jednorazową (+12% r/r) oraz w produktach grupowych (+2% r/r). Istotny wpływ na dynamikę miała również składka z PPK. Wynik finansowy brutto Compensy Życie wyniósł 26,9 mln zł, co było rezultatem o 21,2 mln zł słabszym od uzyskanego w 2019 r. Natomiast Vienna Life po kilku latach stagnacji odnotowała wzrost składki o 3,8%, do poziomu 243,3 mln zł. Spółka zakończyła rok stratą rzędu 75,1 mln zł (-97,1 mln zł r/r).

– Dzięki ważnym strategicznym projektom, nad którymi pracowaliśmy przez ostatnie lata i które będziemy kontynuować również w tym roku, jak uruchomienie nowej marki Beesafe, założenie TFI VIG/C-Quadrat, nabycie operacji Aegon (oczekujące na akceptację KNF) oraz nowa multiproduktowa i multikanałowa strategia Vienna Life, oczekuję dalszego silnego rozwoju biznesu Grupy VIG w Polsce – powiedział Harald Riener, członek zarządu Vienna Insurance Group odpowiedzialny za polskie operacje.

Artur Makowiecki

news@gu.home.pl