Concordia Polska-Grupa Generali wystartowała z odnowieniami ubezpieczeń upraw

0
597

15 marca Concordia Polska-Grupa Generali rozpoczęła proces odnowień ubezpieczeń upraw. Z oferty będą mogli skorzystać klienci, którzy w minionym roku wiosną lub jesienią zabezpieczyli swoje uprawy w tym towarzystwie.

Oferta wznowienia dostępna będzie u tego samego pośrednika, u którego zawarto umowę w poprzednim roku. Sprzedaż ubezpieczeń upraw z dopłatami budżetu państwa do 65% składki dla nowych klientów rozpocznie się na początku kwietnia.

– Concordia od ponad 20 lat ubezpiecza rolników i jest ich partnerem w zarządzaniu ryzykiem w gospodarstwie rolnym. Dlatego już teraz rozpoczynamy proces odnowień polis dla naszych klientów – mówi Krzysztof Mrówka, dyrektor Biura Ubezpieczeń Rolnych Concordii.

W sezonie wiosennym w Concordii ochroną można objąć zboża, rzepak, kukurydzę, buraki cukrowe, ziemniaki, rośliny strączkowe, wybrane gatunki warzyw oraz owoców. Rolnicy będą mogli ubezpieczyć rośliny tradycyjne od ryzyka gradu, przymrozków wiosennych, huraganu i deszczu nawalnego. Producenci mogą wybierać spośród pakietów ubezpieczeń:

  • grad;
  • grad, przymrozki wiosenne;
  • grad, deszcz nawalny, huragan;
  • grad, przymrozki wiosenne, deszcz nawalny, huragan.

Ochroną od ryzyka gradu można objąć także uprawy specjalne, takie jak wybrane owoce i warzywa. Co najważniejsze odpowiedzialność ma miejsce zarówno w przypadku powstania szkód ilościowych, jak i jakościowych, które to ostatecznie wpływają na ubytek w plonie.

W tegorocznej ofercie Concordii znalazło się kilka nowości. Jedną z nich jest możliwość ubezpieczenia ziemiopłodów na polisie uprawowej. Polisa chroni płody rolne od momentu zasiewu lub wysadzenia do zbioru, a wykupienie tego rozszerzenia zabezpiecza dodatkowo plony składowane w budynkach, silosach i piwnicach. Do wyboru udostępnione zostały 3 warianty w zależności od wysokości sumy ubezpieczenia wybranej przez klienta.

Uprawy objęte klauzulą szczególną nr 1.3, która rozszerza ochronę już od 8% ubytku w plonie we wszystkich ryzykach objętych podstawowym zakresem ochrony, otrzymują także zabezpieczenie od ryzyka ognia, niezależnie od przyczyny jego powstania. Odpowiedzialność zakładu zostaje rozszerzona do 100% sumy ubezpieczenia przy zaistnieniu szkód całkowitych w wyniku gradu i przymrozku. Klauzula ta wprowadza również ochronę od tzw. zastoisk wodnych spowodowanych nagromadzeniem się wody na powierzchni pola wskutek deszczu nawalnego.

Concordia wprowadziła również nową ochronę NNW, która obejmuje cały świat i jest dostępna na polisie uprawowej. Obowiązuje przez całą dobę, w pracy, jak i poza nią, w życiu prywatnym. Nie ma potrzeby zawierania w tym celu dodatkowej umowy.

– Oferta Concordii wyróżnia się na rynku także takimi rozwiązaniami, jak odpowiedzialność za szkody na polu lub jego części. Oznacza to korzystniejsze dla rolnika rozstrzygnięcie w sytuacji, kiedy uszkodzenia plonów mają miejsce jedynie na części ubezpieczonego pola. Utrzymujemy stałą sumę ubezpieczenia i nie stosujemy udziałów własnych w ubezpieczeniu tradycyjnych upraw. Warto podkreślić także odpowiedzialność nawet do 100% sumy ubezpieczenia za szkody całkowite w wybranych ryzykach oraz zwiększenie zakresu odpowiedzialności w ryzyku zastoisk wodnych spowodowanych deszczem nawalnym. Atutem oferty jest też możliwość otrzymania dodatkowej zniżki na poziomie 15% przy zawarciu nowego ubezpieczenia Agro Casco dla klientów, którzy ubezpieczyli swoje uprawy warzyw, ziemniaków lub buraków cukrowych w Concordii – zaznacza Krzysztof Mrówka.

Dla stałych klientów Concordia przygotowała także rabaty na zakup ubezpieczenia upraw w wiosennym sezonie. W ramach promocji rolnik może otrzymać zniżkę w wysokości 10%, 15% lub 20%, w zależności od liczby dodatkowych aktywnych umów ubezpieczenia w Concordii. Zniżka dotyczy osób fizycznych i prawnych.

(AM, źródło: Concordia Polska Grupa Generali)