VIG potwierdziła ubiegłoroczne osiagnięcia

0
429

W opublikowanych 24 kwietnia raportach za rok finansowy 2023 Vienna Insurance Group potwierdziła wstępne dane przedstawione 12 marca. W ubiegłym roku VIG odnotowała silny wzrost we wszystkich segmentach oraz liniach biznesowych, a także znaczący wzrost zysków.

– Nasza dywersyfikacja rynków, marek, produktów i kanałów dystrybucji pozwala nam działać jak najbliżej naszych klientów i z dużą elastycznością. Jest to siła, która odbija się wyraźnie na naszych wynikach i pozwala optymistycznie patrzeć na rok 2024 – powiedział Hartwig Löger, CEO VIG.

Przychody z usług ubezpieczeniowych w 2023 roku wzrosły o 12%, do 10,9 mld euro, natomiast zysk brutto zwiększył się o 32%, do około 773 mln euro. Mocny rozwój biznesu oraz wysoki współczynnik wypłacalności na poziomie 269% sprawiły, że na zaplanowanym na 24 maja Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zespół zarządzający VIG zaproponuje podwyższenie dywidendy z kwoty 1,3 euro na akcję do 1,4 euro.

VIG zaznacza, że jej różnorodność tworzy również wartość dodaną w zakresie zrównoważonego rozwoju i jest stale wzmacniana jako integralna część modelu biznesowego. Program zrównoważonego rozwoju VIG 25, obejmujący całą grupę, realizuje zarówno cele środowiskowe, jak i społeczne.

– Oprócz naszego celu, jakim jest redukcja emisji gazów cieplarnianych w obszarach zarządzania aktywami, underwritingu i operacji do „zera netto” do 2050 r., przywiązujemy również dużą wagę do społecznego aspektu zrównoważonego rozwoju, a zatem zwracamy się do klientów, pracowników i społeczeństwa jako całości. Nasza grupa od 200 lat jest uosobieniem odpowiedzialności społecznej i solidarności. Program VIG 25 pozwala nam kształtować tematy naszych czasów w sposób zorientowany na przyszłość – podkreślił Hartwig Löger.

(AM, źródło: VIG)