VIG Re coraz bliżej miliarda euro przypisu

0
422

Mimo trudnego otoczenia rok 2023 był udany dla VIG Re. Reasekurator zwiększył swój przypis składki, poprawił wskaźnik mieszany i zarobił więcej, niż w roku poprzednim.

Według wstępnych, niepoddanych audytowi wyników składka przypisana brutto VIG Re w 2023 roku wzrosła o 13,7%, do 900,7 mln euro. Był to efekt znacznego wzrostu w ubezpieczeniach innych niż na życie. Zgodnie z nowymi standardami rachunkowości MSSF 17/9 przychody z tytułu usług ubezpieczeniowych za rok wyniosły 819,4 mln euro. Pomimo znacznego obciążenia stratami z tytułu katastrof naturalnych w Turcji i Europie kontynentalnej, wskaźnik mieszany netto poprawił się do poziomu 90,8%. Wynik na usługach ubezpieczeniowych wyniósł 41,5 mln euro. Zysk brutto wzrósł do 31,6 mln euro, natomiast wynik netto zwiększył się do poziomu 24,4 mln euro. Zwrot z kapitału własnego wyniósł 10,1%. Pełne wyniki będą dostępne do 30 kwietnia 2024 r.

W roku 2023 ponownie musieliśmy zmierzyć się z dużymi obciążeniami wynikającymi z katastrof naturalnych, począwszy od niszczycielskiego trzęsienia ziemi w Turcji w styczniu, a skończywszy na powodziach i silnych burzach konwekcyjnych we Włoszech, Słowenii i wielu innych krajach Europy kontynentalnej. Nasza rozważna polityka underwritingowa, dalsza dywersyfikacja portfela i, co nie mniej ważne, sukces w przyciąganiu najlepszych talentów z branży, pozwoliły stawić czoła tym wyzwaniom. Z dumą mogę poinformować, że rok 2023 był kolejnym rekordowym rokiem dla VIG Re, nie tylko pod względem wzrostu przychodów, ale także wyniku underwritingowego i zysków dla naszego akcjonariusza – skomentował Johannes Martin Hartmann, dyrektor generalny i prezes zarządu VIG Re.

– Wzmocniona baza kapitałowa VIG Re pozwala nam pozostać silnym partnerem dla naszych klientów i kontynuować strategię wzrostu. Będziemy dalej umacniać pozycję lidera w Europie Środkowo-Wschodniej, jednocześnie rozwijając naszą franczyzę w Europie kontynentalnej oraz dywersyfikując portfolio w Azji i na wybranych rynkach międzynarodowych. Ponadto dokonamy znacznych inwestycji w naszych pracowników i infrastrukturę – dodał Tobias Sonndorfer, wiceprezes zarządu VIG Re.

(AM, źródło: VIG Re)