VIG Re z dodatkowym zastrzykiem kapitału

0
304

VIG Re, reasekuracyjne ramię Vienna Insurance Group, pozyskał 150 milionów euro dodatkowego kapitału. Fundusze te zostaną przeznaczone na wsparcie organicznego rozwoju reasekuratora oraz jego transformację cyfrową.

7 grudnia 2023 roku Walne Zgromadzenie VIG Re wyraziło zgodę na podwyższenie kapitału zakładowego o kwotę 100 mln euro w drodze objęcia 10 tys. szt. zdematerializowanych akcji zwykłych imiennych o wartości nominalnej 10 tys. euro każda. Kapitał zakładowy Spółki wynosi zatem obecnie 226 850 500 euro. Ponadto WZ upoważniło Radę Dyrektorów reasekuratora do dodatkowego podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję maksymalnie 5 tys. nowych, imiennych akcji zwykłych, o wartości nominalnej 10 tys. euro każda. Zezwolenie wydawane jest na okres 2 lat. Organy dotychczasowych akcjonariuszy wyraziły już zgodę na objęcie nowych akcji w wysokości odpowiadającej ich obecnemu pakietowi.

– Wzrost kapitału umożliwi nam zaoferowanie większej ochrony naszym klientom. Ponadto zapewni dodatkową elastyczność w zakresie retrocesji ochrony i umożliwi nam optymalizację ryzyka ubezpieczeniowego w obliczu rosnącego zapotrzebowania rynku. Ponadto część wpływów zainwestujemy we wzmocnienie naszych umiejętności cyfrowych i analitycznych w zakresie underwritingu i automatyzacji procesów backendowych – skomentował Johannes Martin Hartmann, CEO i prezes zarządu VIG Re.

(AM, źródło: VIG Re)