Nowe ryzyko w ubezpieczeniu zwierząt gospodarskich z dopłatą do 70% składki

0
626

5 grudnia do konsultacji trafił projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i szczegółowego trybu przyznawania i wypłaty pomocy w ramach narzędzi zarządzania ryzykiem w formie wkładów finansowych na rzecz składek w ramach systemów ubezpieczeń w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027. Proponowane przez resort przepisy przewidują refundację 70% składki ubezpieczenia od ryzyka strat w dochodach w produkcji zwierząt gospodarskich, spowodowanych wystąpieniem zakaźnych chorób zwierzęcych.

W ocenie skutków regulacji projektodawca wskazał, że zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt dopłatami z budżetu państwa do składek nie były objęte ubezpieczenia produkcji zwierzęcej od ryzyka strat w produkcji spowodowanego wystąpieniem pozostałych zakaźnych chorób zwierząt. Projekt rozporządzenia zmienia ten stan. Dotacje przysługiwałyby w przypadku ochrony od wystąpienia chorób zakaźnych wymienionych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/429 z dnia 9 marca 2016 r., czyli Prawie o zdrowiu zwierząt.

70% dopłaty do składki

Projektowane rozporządzenie ministerialne przewiduje refundację 70% składki ubezpieczenia od ryzyka strat w dochodach w produkcji świń, bydła, owiec, kóz, koni lub drobiu spowodowanych wystąpieniem zakaźnych chorób zwierzęcych wymienionych w powyższym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady. Zdaniem resortu rolnictwa przyjęcie takiej regulacji przyczyni się do zwiększenia odpowiedzialności u hodowców w zakresie konieczności stosowania działań bioasekuracyjnych i naprawczych zapobiegających rozprzestrzenianiu się chorób zakaźnych wśród zwierząt. Odpowiednie wymogi postawią bowiem producentom zakłady ubezpieczeń. Jednocześnie zdaniem MRiRW zastosowanie dopłat do składek ubezpieczeniowych zachęci producentów do korzystania z tego rodzaju instrumentu wsparcia.

Pieniądze już od przyszłego roku

Wypłata pomocy miałaby nastąpić od początku 2024 r. w formie refundacji do 70% składek ubezpieczenia. Będzie ona dokonywana przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wnioski producentów rolnych składane dwa razy w roku w terminach ogłoszonych przez prezesa ARiMR.

Artur Makowiecki

news@gu.com.pl