VIG rośnie w życiu i majątku

0
325

Pierwsze trzy kwartały tego roku były udanym okresem dla polskich spółek Vienna Insurance Group. Grupie udało się zwiększyć przypis w obu sektorach działalności, zaś jej zysk wyniósł blisko ćwierć miliarda złotych.

Na koniec września składka przypisana VIG Polska uplasowała się na poziomie 4363,5 mln zł, o 10,4% wyższym od uzyskanego w analogicznym okresie poprzedniego roku. Z kolei łączny wynik finansowy brutto wyniósł 233 mln zł, w większości wypracowany przez biznes majątkowy grupy.

Dział II

Spółki majątkowe VIG w Polsce zebrały 3354,7 mln zł, o 9,8% więcej niż przed rokiem. Liderująca pod względem wielkości wypracowanej składki Compensa Majątek zebrała 1517,1 mln zł składki (+10% r/r), notując wzrost w kluczowych liniach produktowych. Z kolei InterRisk uzyskał przypis na poziomie 1094 mln zł, o 7,4% wyższy od ubiegłorocznego, przy jednoczesnym zachowaniu wysokiej rentowności. Natomiast składka przypisana brutto Wiener wyniosła 743,7 mln zł, co oznaczało wzrost o 13% r/r. VIG podkreśla, że poprawa wskaźników była efektem bardzo dobrej sprzedaży we wszystkich liniach.

Wynik finansowy brutto wypracowany przez spółki majątkowe sięgnął 200,6 mln zł, znacznie przekraczając plany.

Dział I

W działalności życiowej Compensa Życie zebrała 800,9 mln zł składki (+12% r/r), osiągając najwyższe wzrosty w ramach portfela PPK (78%) oraz w produktach grupowych (7%).

Z kolei Vienna Life uzyskała pozytywny wynik finansowy IFRS brutto w wysokości 3,7 mln zł, o 0,3 mln zł ponad plan. Towarzystwo zwiększyło również poziom składki przypisanej brutto o 13%, do 205,1 mln zł, przekraczając plan o blisko 19%.

Biznes życiowy w Polsce wypracował wynik finansowy na poziomie 32,5 mln zł.

– Dane po trzecim kwartale 2021 r. utwierdzają mnie w przekonaniu, że stawiając w centrum zainteresowania interes klienta, jesteśmy w stanie umocnić swoją pozycję w regionie i kontynuować prężny rozwój. Jestem pełen podziwu dla moich kolegów z Polski, którzy dzięki swojemu przedsiębiorczemu i innowacyjnemu podejściu prowadzą nasze polskie spółki ku tak intensywnemu wzrostowi w obliczu dynamicznej sytuacji na rynku – skomentował Harald Riener, członek zarządu Vienna Insurance Group odpowiedzialny za polskie operacje.

Artur Makowiecki

news@gu.com.pl