Aegon oferuje polisy spełniające wymogi interwencji produktowej nadzoru

0
590

Aegon Polska poinformował, że jako pierwszy ubezpieczyciel na polskim rynku dostosował ofertę do wytycznych Komisji Nadzoru Finansowego dotyczących ubezpieczeń na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym. 18 listopada zakład wprowadził do oferty nowe produkty ubezpieczeniowo-inwestycyjne spełniające wymogi interwencji produktowej KNF.

Zgodnie ze wspomnianą regulacją od 1 stycznia 2022 roku wszystkie oferowane polisy z UFK muszą spełniać nowe kryteria w zakresie minimalnego zwrotu dla klientów oraz odpowiedniej polityki lokacyjnej.

– Za nami wielkie przedsięwzięcie. Prace nad dostosowaniem naszej oferty produktowej trwały od wielu miesięcy i angażowały znaczną część pracowników naszej firmy. Dużym wyzwaniem była taka adaptacja produktów, aby zapewniały one klientom minimalny zwrot określony w decyzji KNF, przy jednoczesnym zachowaniu szerokiej i atrakcyjnej oferty inwestycyjnej, która od zawsze była naszą mocną stroną – mówi Jan Zimowicz, członek zarządu Aegon Polska.

Aegon zaznacza, że prace nad dostosowaniem oferty produktowej trwały od wielu miesięcy. Dużym wyzwaniem była taka adaptacja produktów, aby zapewniały one klientom minimalny zwrot określony w decyzji KNF, przy jednoczesnym zachowaniu szerokiej i atrakcyjnej oferty inwestycyjnej.

Obecnie zakład proponuje klientom dwa nowe produkty z wpłatami regularnymi: Aegon Kapitalna Przyszłość+ oraz Aegon Plan na Plus.

Pierwsza z polis służy regularnemu oszczędzaniu i gwarantuje klientom z góry określony kapitał na koniec okresu ubezpieczenia wynoszący nawet do 121% wpłaconych składek. Ponadto produkt umożliwia inwestowanie w UFK, również w postaci rachunków IKE i IKZE. Nowością jest udostępnienie klientom zestawu funduszy zarządzanych przez międzynarodowych specjalistów z Grupy Aegon, które automatycznie dostosowują swój profil do okresu oszczędzania wybranego przez klienta.

Druga z nowości to produkt dla klientów, którzy chcą regularnie oszczędzać oraz zapewnić sobie solidną ochronę ubezpieczeniową. Część inwestycyjna pozwala na wybór spośród prawie 50 różnych funduszy inwestycyjnych. Są to jednostki cechujące się znacznie niższymi kosztami niż tradycyjne (tzw. detaliczne) odpowiedniki. Dla klientów, którzy nie chcą samodzielnie konstruować swoich portfeli, dostępne są tzw. portfele zarządzane o dwóch profilach – zrównoważonym i dynamicznym. W tym produkcie klient ma również możliwość oszczędzania w formie rachunków IKE lub IKZE i korzystania z ulg podatkowych.

– Nasze nowe produkty są propozycją dla wszystkich, którzy poszukują ciekawych możliwości oszczędzania w średnim lub długim terminie, szczególnie z myślą o emeryturze. Dla klientów o niskim lub umiarkowanym apetycie na ryzyko oferują one gotowe programy inwestycyjne dostosowane do okresu ubezpieczenia, zdejmując konieczność stałego doglądania swoich środków i samodzielnego podejmowania decyzji inwestycyjnych. Z kolei bardziej doświadczonych inwestorów z pewnością zainteresują wykorzystane w produkcie Aegon Plan na Plus jednostki instytucjonalne funduszy inwestycyjnych otwartych, co powinno przełożyć się na wyższe stopy zwrotu dla klientów – podsumowuje Adam Gertruda, kierownik produktów Aegon Polska.

Nowe produkty Aegon dostępne są zarówno dla osób fizycznych, w tym prowadzących działalność gospodarczą, jak i klientów firmowych.

(AM, źródło: Aegon)