VIG spodziewa się wyników rocznych ponad oczekiwania

0
290

Wstępne, skonsolidowane i jeszcze nieaudytowane dane Vienna Insurance Group za rok 2021 r. wskazują, że rezultaty osiągnięte przez grupę w ub.r. znacząco przekroczyły jej oczekiwania. Wartość składki zebranej przez VIG wynosi ok. 11 mld euro, zysk brutto to ok. 510 mln euro, a wskaźnik mieszany sięgnął 94,1%.

Grupa oczekiwała, że jej ubiegłoroczny wolumen składki uplasuje się nieco powyżej poziomu z 2020 r. (10,4 mld euro), natomiast zysk brutto zamknie się w przedziale 450–500 mln euro. Cel dla wskaźnika mieszanego wyniósł około 95%.

Wyniki wyraźnie powyżej oczekiwań są efektem bardzo dobrych rezultatów wszystkich spółek. Transakcja przejęcia aktywów Aegon nie została uwzględniona w planowaniu ani w wyniku 2021 roku.  

VIG opublikuje wstępne dane za 2021 r. 8 marca.

(AM, źródło: VIG)