VIG uruchamia centrum kompetencyjne z Rafałem Mosionkiem w roli głównej

0
722

Vienna Insurance Group uruchomi w styczniu Customer Experience Competence Center. Nowe centrum kompetencyjne powstaje z myślą o całej grupie, tworząc jednolite narzędzia pomiaru i poprawy satysfakcji klienta.

Przedsięwzięcie jest częścią programu strategicznego VIG 25. Przewodzi mu Rafał Mosionek, wiceprezes Compensa TU, który jest również odpowiedzialny za bardzo udane wdrożenie Beesafe, pierwszej cyfrowej platformy ubezpieczeniowej w grupie.

VIG 25 to opracowany przez kierownictwo VIG Holding wspólnie z prezesami spółek grupy program strategiczny na lata 2021–2025. W jego ramach firma chce zrealizować takie cele strategiczne, jak wzmocnienie wiodącej pozycji rynkowej w regionie Europy Środkowej i Wschodniej (miejsce w ubezpieczeniowym top 3 każdego z krajów CEE z wyjątkiem Słowenii, wzrost powyżej poziomu rynkowego), tworzenie stałej wartości (współczynnik wypłacalności pomiędzy 150 a 200%, rentowność w biznesie majątkowym) oraz osiąganie celów zrównoważonego rozwoju w obszarach społecznych, klientów i pracowników.

(AM, źródło: VIG, Compensa)