VIG zaostrza zasady zrównoważonego rozwoju

0
610

Vienna Insurance Group rozszerzyła deklaracje zrównoważonego rozwoju w obszarach inwestycji i underwritingu, wiążące dla wszystkich spółek wchodzących w jej skład. VIG organizuje także własne Grupowe Biuro ds. Zrównoważonego Rozwoju w ramach obecnego programu VIG 25.

W 2019 r. VIG przyjęła deklarację określającą kryteria zrównoważonego rozwoju procesu inwestycyjnego i gwarantowania emisji. Teraz grupa rozszerzyła przepisy o kolejne dwie deklaracje. Pierwsza z nich to „Odpowiedzialne inwestowanie”, która wymienia kryteria dotyczące węgla energetycznego oraz niekonwencjonalnej ropy i gazu, zmienione i rozszerzone w 2023 r., a także szczegółowo opisuje wyłączenia dotyczące zakazanej broni. Ponadto VIG nie inwestuje w spółki, które naruszyły postanowienia UN Global Compact lub prawa człowieka, a także stosuje angażujące podejście do inwestycji obejmujące aktywną dyskusję i dialog ze spółkami w celu zachęcenia ich do poprawy wyników ESG w obszarach istotnych dla grupy. VIG współpracuje w ten sposób od jesieni 2023 roku ze swoim zewnętrznym partnerem – ISS ESG. 

Z kolei w związku z przyjętą w marcu 2024 r. deklaracją „Odpowiedzialne ubezpieczenia w biznesie korporacyjnym” VIG nie oferuje już ochrony przed ryzykiem związanym z poszukiwaniem niekonwencjonalnych złóż ropy i gazu oraz wszelkiego rodzaju nowych projektów w zakresie wydobycia głębinowego.

– Zaostrzając wytyczne inwestycyjne i ubezpieczeniowe, uzupełniamy nasze ambicje w dążeniu do celu emisji zero netto, który wyznaczamy za pośrednictwem naszego programu zrównoważonego rozwoju i zawartego w nim zarządzania portfelem. Ponadto tworzymy również Biuro ds. Zrównoważonego Rozwoju VIG, aby kompleksowo uwzględnić zrównoważony rozwój w naszym modelu biznesowym – powiedział Hartwig Löger, CEO Vienna Insurance Group.

Biuro pełni funkcję proaktywnego koordynatora wszystkich kwestii związanych ze zrównoważonym rozwojem VIG. Jest odpowiedzialne za program zrównoważonego rozwoju grupy. Obejmuje on sześć obszarów działalności: zarządzanie aktywami, underwriting, operacje, pracownicy, klienci i społeczeństwo, w których VIG wdraża określone działania.

(AM, źródło: VIG)