W ciągu roku liczba IKE i IKZE zmniejszyła się o ponad 81 tys. rachunków

0
634

W ubiegłym roku otwarto 102 370 Indywidualnych Kont Emerytalnych (IKE) oraz 62 064 Indywidualne Konta Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE) – poinformowała Komisja Nadzoru Finansowego (KNF).

Na koniec 2019 r. IKE posiadało 950,77 tys. osób. To o niemal 5 tys. osób mniej niż w poprzednim roku (995,74 tys.). Jeszcze mocniej spadła liczba posiadaczy rachunków IKZE. Na koniec ub.r. było ich  654,58 tys., natomiast 12 miesięcy wcześniej – 731,07 tys.

Z danych zgromadzonych przez KNF wynika, że w 2019 r. najwięcej IKE zostało założonych w towarzystwach funduszy inwestycyjnych (63,76 tys.), bankach (15,32 tys.) oraz w zakładach ubezpieczeń (14,51 tys.). Natomiast najmniej w dobrowolnych funduszach emerytalnych (1,15 tys.).

W przypadku IKZE najwięcej kont założono także w TFI (31,82 tys.) oraz w podmiotach prowadzących działalność maklerską (6,2 tys.), zaś najmniej – w zakładach ubezpieczeń (5,47 tys.).

(AM, źródło: ISBNews)