W co czwartej sprawie NOP przyznano odszkodowanie

0
355

Z danych Rzecznika Praw Pacjenta wynika, że w Polsce do 1 lipca zarejestrowano 1548 wniosków i wydano 973 decyzje w sprawie rekompensat za niepożądane odczyny poszczepienne. W 223 przypadkach decyzje były korzystne dla wnioskujących. Maksymalną kwotę odszkodowania, 100 tys. zł, otrzymało siedem osób – podał „Dziennik Gazeta Prawna”.

„DGP” zwraca uwagę, że biorąc poprawkę na różnice w liczbie mieszkańców, częstość wypłat w naszym kraju jest wyraźnie wyższa niż w innych państwach. W Czechach (według stanu na luty tego roku) na 100 wnioskujących odszkodowania nie dostał nikt. W USA do czerwca rozpatrzono 900 z 11 tys. zgłoszeń. Odszkodowania otrzymały 4 osoby. W tym samym czasie Wielkiej Brytanii przyjęto 5,7 tys. zgłoszeń, a rozpatrzono pozytywnie wnioski 100 osób. Z kolei w Australii do kwietnia wypłacono 126 rekompensat z ogólnej liczby 3,5 tys. wniosków.

Więcej:

 „Dziennik Gazeta Prawna” z 10 lipca, Klara Klinger, Karolina Wójcicka „W Polsce łatwiej o odszkodowania za szczepionki”

(AM, źródło: „Dziennik Gazeta Prawna”)