W obliczu kryzysu zadłużenia państwa częściej sięgają po niestandardowe opcje ratunkowe

0
427

Wysokie wydatki rządowe podczas pandemii, w połączeniu z globalną inflacją i wzrostem stóp procentowych w 2023 r., przyczyniły się do eskalacji kryzysu zadłużenia na rynkach wschodzących – takie wnioski płyną z raportu Political Risk Index (Indeks Ryzyka Politycznego) opublikowanego przez WTW.

W dokumencie szczegółowo opisano, w jaki sposób wyzwania polityczne mogą coraz bardziej utrudniać instytucjom wielostronnym, w tym Międzynarodowemu Funduszowi Walutowemu i Bankowi Światowemu, odgrywanie ich tradycyjnych ról w zarządzaniu kryzysowym, co może zwiększyć ryzyko polityczne i gospodarcze związane z kryzysami zadłużenia.

Pozostałe wnioski z raportu:

  • Cięcia wydatków rządowych mogą wywołać protesty przeciwko polityce oszczędności, które już teraz nasilają się szczególnie w krajach o niskich dochodach.
  • Kraje o wysokim stosunku odsetek od długu publicznego do dochodów publicznych mogą być najbardziej narażone na kryzysy zadłużenia w perspektywie krótko- i średnioterminowej.
  • Częściowo ze względu na wzmożoną konkurencję geopolityczną, polityka restrukturyzacji długu państwowego po kryzysach zadłużenia stała się coraz bardziej skomplikowana, w wyniku czego kraje są bardziej skłonne do korzystania z niestandardowych opcji ratunkowych.
  • Zmiany klimatyczne prawdopodobnie będą stawać się coraz ważniejszym czynnikiem powodującym kryzysy zdolności obsługi zadłużenia, co będzie wymuszało zmiany w międzynarodowej architekturze finansowo-kredytowej.

– Pasmo wstrząsów gospodarczych mocno uderzyło w najbardziej wrażliwe kraje świata. W efekcie rządy państw wschodzących mogą szukać mniej przejrzystego finansowania krótkoterminowego, akceptując wyższe stopy procentowe w zamian za mniej rygorystyczne warunki, jednak kosztem wyższego ryzyka – zarówno humanitarnego, jak i ekonomicznego. Z naszego raportu jednoznacznie wynika, że kwestie geopolityczne dodatkowo komplikują już i tak trudną sytuację, a trendy te powinny być uważnie monitorowane z perspektywy zarządzania ryzykiem – mówi Evan Freely, globalny dyrektor ds. rozwiązań finansowych WTW.

Jak wynika z najnowszego indeksu ryzyka politycznego WTW, przygotowanego wspólnie z Oxford Analitica oraz grupą ubezpieczeniową Crecendo, w obliczu wzrostu zadłużenia państwa rozwijające się częściej sięgają po niestandardowe rozwiązania. Państwa rozwijające się są najbardziej wrażliwe na polityczne skutki cięcia wydatków budżetowych i często uciekają się do mniej przejrzystego finansowania krótkoterminowego kosztem wyższego ryzyka politycznego – humanitarnego i ekonomicznego – dodaje Wojciech Woźnica, dyrektor ds. Ubezpieczeń Majątkowych i Head of Natural Resources Willis Towers Watson Polska.

(AM, źródło: Willis Towers Watson Polska)