Biuro Iranu zawieszone w Radzie Biur Systemu Zielonej Karty

0
469

Zgromadzenie Ogólne Rady Biur (COB) Systemu Zielonej Karty podjęło decyzję o bezterminowym zawieszeniu członkostwa Biura Narodowego Iranu z dniem 1 stycznia 2024 r. Oznacza to zawieszenie aktywnego członkostwa wspomnianego Biura w Radzie, brak możliwości uczestniczenia w komitetach i grupach roboczych COB oraz wykluczenie z głosowań, z jednoczesnym zobowiązaniem do bieżącego regulowania zobowiązań finansowych na rzecz innych członków systemu.

Podłożem decyzji były trwałe, długoletnie problemy finansowe, komunikacyjne oraz organizacyjne po stronie Biura Irańskiego, w kontekście obsługi szkód transgranicznych, jak i związane z członkostwem w systemie. Do odwołania zawieszone będzie stosowanie zapisów umów bilateralnych, podpisanych przez Biura Narodowe z Biurem Iranu, o wzajemnym honorowaniu Zielonych Kart.

Począwszy od 1 stycznia 2024 r. od godz. 00:01 czasu środkowoeuropejskiego, przestaną być honorowane na terenie Iranu certyfikaty Międzynarodowej Karty Ubezpieczenia Samochodowego (Zielone Karty) wystawione z upoważnienia PBUK, nawet jeśli oznaczenie literowe Iranu znajdujące się w rubryce nr 8 certyfikatu nie będzie przekreślone. Certyfikaty stracą swoją ważność wyłącznie w odniesieniu do terytorium Iranu. Pozostaną nadal ważne w pozostałych krajach systemu, o ile symbol danego kraju nie został wykreślony.

Analogicznie, na terenie Rzeczpospolitej Polskiej przestaną być honorowane Zielone Karty wystawione  z upoważnienia Biura Narodowego Iranu, nawet jeśli oznaczenia literowe państw EOG, w tym Polski, znajdujące się w rubryce nr 8 certyfikatu nie będą przekreślone.

Od 1 stycznia 2024 roku posiadacze pojazdów zarejestrowanych w Iranie, wjeżdżając na terytorium Polski bez ważnej polisy ubezpieczenia granicznego wystawionej w jednym z państw EOG lub w Szwajcarii, zobowiązani będą do zawarcia umowy ubezpieczenia granicznego w chwili przekraczania granicy, w jednym z polskich zakładów. Obowiązek ten dotyczyć będzie również posiadaczy pojazdów zaopatrzonych w irańskie tablice rejestracyjne dyplomatyczne i konsularne.

(AM, źródło: PBUK)