W potrzebach pracowników zachodzi rewolucja czy ewolucja?

0
749

Equinum Broker, we współpracy z Nexteer Automotive Poland, zorganizowało konferencję „Nowa mapa potrzeb pracowników w 2024 roku. Rewolucja czy ewolucja?”. Wydarzenie odbyło się 26 września 2023 r. w Tychach. Jego celem było zidentyfikowanie zmieniających się potrzeb pracowników i rozpoznanie zmian, jakie będą kształtować rynek pracy w nadchodzących latach.

Konferencja okazała się doskonałą okazją do podjęcia dyskusji pomiędzy środowiskiem HR a dostawcami benefitów pracowniczych.

Konferencję poprowadzili: Teresa Sielawa, członkini zarządu i dyrektorka ds. zasobów ludzkich w Nexteer Automotive, oraz Tomasz Kutyba, wiceprezes zarządu Equinum Broker.

Współczesne wyzwania rynku pracy a benefity pracownicze

Spotkanie rozpoczęła prelekcja dr. Roberta Manikowskiego, partnera zarządzającego w Keystone Business Advisory, który podkreślił znaczenie koncepcji Total Rewards (System wynagradzania pracowników i wspierania ich dobrostanu w taki sposób, aby zapewnić jak najlepsze employee experience przekładające się na zwiększone zaangażowanie i produktywność) i pozafinansowych elementów motywacyjnych.

Zmienia się paradygmat patrzenia na pracę. W ekspresowym tempie wzrasta wysokość płacy minimalnej – w 2020 r. wynosiła 2600 zł, podczas gdy w 2024 r. wyniesie 4300 zł. Co sprawia, że obok tradycyjnych form wynagrodzenia elementy pozapłacowe, takie jak m.in. programy zdrowotne i ubezpieczenia grupowe na życie, będą odgrywać kluczową rolę w motywowaniu pracowników i zwiększaniu ich retencji – powiedział dr Manikowski.

Marek Piętka, dyrektor ds. strategii i rozwoju segmentu klienta korporacyjnego w Nationale-Nederlanden, podjął wyzwanie odpowiedzi na pytanie, jakie ubezpieczenia na życie są rzeczywiście ważne dla pracowników. Długotrwałe problemy zdrowotne, takie jak nadciśnienie czy cukrzyca, stają się coraz bardziej powszechne. Ponadto, zdrowie psychiczne, zwłaszcza dzieci, również wymaga dużej atencji. Oznacza to, że ubezpieczenia grupowe muszą uwzględniać te potrzeby. Ubezpieczyciel przewidział w swojej ochronie specjalne dodatki zabezpieczające powyższe stany chorobowe.

Potrzeby Polaków a programy zdrowotne

Jednym z istotnych kierunków zmian w zakresie kreowania oferty benefitowej jest zabezpieczenie pogłębiających się potrzeb zdrowotnych Polaków. Dr hab. n. o zdr. Grzegorz Juszczyk, ekspert w dziedzinie zdrowia publicznego reprezentujący Laboratorium Profilaktyki, podkreślił, że rozwój chorób cywilizacyjnych oraz wzrost problemów ze zdrowiem psychicznym stały się wyraźnymi wyzwaniami.

Prognozowana liczba osób, których stan zdrowia pogorszył się w wyniku pandemii, to ok. 1,7 mln, a liczba wydanych kart DiLo (diagnostyki i leczenia onkologicznego) stale rośnie od 2020 r. Ponadto, czekają nas wyzwania związane z rosnącą średnią wieku lekarzy. Na bazie danych udostępnionych przez Laboratorium Profilaktyki udział procentowy lekarzy emerytów zwiększył się z 14,5% mężczyzn i 21% kobiet w 2012 r. do odpowiednio aż 22,7% oraz 31,1% w 2023 r.

Co gorsza, lekarzy wcale nie przybywa. Dla przykładu, w 2022 r. specjalizację rozpoczęło tylko 19 przyszłych dermatologów, 22 gastrologów i 26 endokrynologów, a w ciągu dziesięciu lat liczba pielęgniarek może się zmniejszyć o 80 tys. osób (1/4 pracujących obecnie).

Kolejny panelista, Bernard Kucharski, dyrektor ds. współpracy z pośrednikami TU Zdrowie, skoncentrował się właśnie na roli programów opieki medycznej. Zauważył, że programy te funkcjonują od lat, ale nie zawsze są dostosowane do aktualnych potrzeb pracowników. Dlatego pytanie, w jaki sposób doskonalić te programy, stało się ważnym tematem debaty. Cennym elementem prelekcji było przedstawienie planu, jak zbudować (nie)idealny (choć możliwie zbliżony do ideału) program opieki zdrowotnej.

Profilaktyka a edukacja

Kolejnym głosem w dyskusji była prezentacja Iwony Mizdry, kierownika ds. partnerstw biznesowych w Świecie Zdrowia, która podkreśliła znaczenie programów profilaktycznych i ich wpływ na zdrowie pracowników.

– Pracownicy oczekują nie tylko szerokich pakietów opieki medycznej, ale także wsparcia w kierowaniu swoją ścieżką dbania o zdrowie – podsumowała prelegentka.

Doświadczenia pokazują, że wielu pracowników, nawet posiadając rozbudowany pakiet opieki medycznej, i tak się nie bada, dlatego tak ważna jest edukacja na temat profilaktyki, właściwa komunikacja i zaangażowanie pracodawcy w te procesy.

Ciekawym doświadczeniem dla wszystkich uczestników konferencji była możliwość wykonania w trakcie spotkania szybkiego badania krwi w celu określenia poziomu glukozy (wstępne badania przeciwko cukrzycy). Niestety aż 10% osób, które poddało się badaniu, otrzymało zalecenie kontaktu z lekarzem. To proste doświadczenie uzmysłowiło wszystkim wagę profilaktyki i konieczność regularnych badań.

Reprezentując środowisko HR, w tym temacie głos zabrała także Teresa Sielawa, członkini zarządu i dyrektorka zasobów ludzkich z Nexteer Automotive Poland. Podkreśliła, jak kluczowe dla osiągnięcia synergii i sukcesu są edukacja, aktywne słuchanie oraz zaangażowanie.

Oczywiście, należy wsłuchiwać się w głos pracowników, ale równie ważne jest, by nieustannie ich edukować. W kontekście dynamicznego rozwoju zawodowego edukacja pełni kluczową rolę w umożliwieniu jednostkom dostrzegania pełnego spektrum możliwości, które mogą nie być dla nich od razu oczywiste.

W dużych korporacjach, choć często bazujemy na kolektywnym doświadczeniu i wspólnych wartościach, nie można pomijać znaczenia indywidualnego podejścia do każdego pracownika. Współczesny rynek dostarcza nam narzędzi i rozwiązań przeznaczonych dla grup, ale jednocześnie umożliwiających ich dostosowywanie do konkretnych potrzeb jednostek. To podkreśla wagę dbałości o indywidualny rozwój każdego członka zespołu w organizacji – podsumowała Teresa Sielawa.

Podkreśliła także jak ważne jest, by przy wdrożeniu nowych rozwiązań menedżerowie osobiście angażowali się w komunikację i uczestniczyli w działaniach profilaktycznych.

Poprzez własny przykład inspirujmy innych – dodała.

Współpraca jako klucz do skutecznej polityki benefitowej

Po części wykładów Tomasz Kutyba, wiceprezes zarządu Equinum Broker, zaprosił zarówno prelegentów, jak i uczestników do panelu dyskusyjnego. Wymiana opinii, wniosków i doświadczeń środowisk ubezpieczeniowego, HR, lecz także naukowego i osób zajmujących się zarządzaniem zdrowiem, była źródłem wielu ciekawych inspiracji oraz bodźcem do podejmowania kolejnych, podobnych inicjatyw.

Wspólna refleksja nad tym, jak dopasować ofertę benefitową do zmieniających się potrzeb pracowników, jest kluczowa dla tworzenia atrakcyjnych warunków pracy i utrzymania talentów w organizacji. Tylko poprzez aktywną współpracę obydwu środowisk (HR i dostawców) można sprostać nowym wyzwaniom.

Aleksandra Hajduk-Krzemińska
członkini zarządu, dyrektorka działu ubezpieczeń grupowych na życie i programów zdrowotnych w Equinum Broker