W przyszłym roku wzrosną stawki kar za brak OC

0
585

15 września Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2021 r. Podniesienie tego pułapu oznacza m.in., że od nowego roku wzrosną stawki kar za brak ważnego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, nakładanych przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny.

Rozporządzenie przewiduje, że w 2021 r. minimalne wynagrodzenie za pracę wyniesie 2,8 tys. zł. Oznacza to wzrost o 200 zł w stosunku do najniższej płacy, która obowiązuje w 2020 r. (2,6 tys. zł). Zgodnie z art. 88 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych UFG i PBUK kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę jest podstawą do ustalania wysokości kar nakładanych przez UFG za brak OC ppm. Maksymalna kara dla auta osobowego to dwukrotność tego wynagrodzenia w danym roku, dla ciężarówek – trzykrotność, natomiast w przypadku pozostałych pojazdów jest to równowartość jednej trzeciej wspomnianego wynagrodzenia. Przy braku polisy tylko przez kilka dni sankcja jest niższa. Gdy przerwa nie przekracza 3 dni , wynosi 20%, a do 14 dni – 50% pełnej stawki.

Oznacza to, że w przyszłym roku sankcje finansowe za brak OC ppm. dla samochodów osobowych będą wynosić: w przypadku braku ochrony do 3 dni – 1120 zł, od 4 do 14 dni – 2800 zł, a powyżej 14 dni – 5600 zł. W 2020 roku stawki te wynoszą odpowiednio 1040 zł, 2600 zł oraz 5200 zł.

Z kolei w przypadku samochodów ciężarowych wysokość kar finansowych wyniesie odpowiednio 2080 zł, 4200 zł oraz 8400 zł. Obecnie plasują się one na poziomie odpowiednio 1560 zł, 3900 zł oraz 7800 zł.

(AM, źródło: premier.gov.pl, gu.com.pl)