W Sejmie odbyło się drugie czytanie noweli ustaw ubezpieczeniowych

0
578

27 maja w Sejmie odbyło się drugie czytanie rządowego projektu nowelizacji ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych oraz ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej. Celem noweli jest zapewnienie Komisji Nadzoru Finansowego skutecznych i szybkich mechanizmów nadzoru nad zagranicznymi zakładami ubezpieczeń oraz reasekuracji z państw członkowskich Unii Europejskiej wykonujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalność przez oddział lub w ramach swobody świadczenia usług..

Jak powiedział poseł sprawozdawca Henryk Kowalczyk (PiS), nowelizacja pozwala KNF na wprowadzenie w pilnych przypadkach możliwości natychmiastowej i nadzwyczajnej interwencji w stosunku do funkcjonujących w Polsce zagranicznych zakładów ubezpieczeń i reasekuracji. Kowalczyk dodał, że klub PiS rekomenduje przyjęcie ustawy bez poprawek – podał Forsal.pl za PAP.

Posłanka Katarzyna Kretkowska (Lewica) zaproponowała podczas drugiego czytania, by wpływy z kar nakładanych na zagranicznych ubezpieczycieli przez KNF stanowiły przychód Funduszu Edukacji Finansowej, którego działalność ma się przyczynić do zwiększenia bezpieczeństwa obywateli w kontekście podejmowania decyzji finansowych, w tym decyzji inwestycyjnych.

– O działalności Funduszu Edukacji Finansowej nie słyszymy i wpływy z kar nie są przewidziane do tego funduszu, proponujemy aby taką korektę wprowadzić – powiedziała.

Z kolei poseł Paweł Krutul (Lewica) zaproponował zwiększenie wysokości kar nakładanych na ubezpieczycieli w ramach ustawy.

– W artykule 14 w punkcie b kara pieniężna nakładana na członka organizacji zarządzającej w wysokości trzymiesięcznego wynagrodzenia do kwoty 100 tys. zł dowodzi braku realiów wysokości stawek w zarobkach w zarządach tych firm. Stąd też wnioskuję o co najmniej dwukrotne zwiększenie tej kwoty, aby faktycznie odstraszała przed podejmowaniem złych decyzji – wyjaśnił. 

Wiceminister finansów Piotr Nowak, odpowiadając na pytania posłów, poinformował, że obecnie w Polsce około 100 osób korzysta z usług zakładów, których mają dotknąć zmiany i dodał, że w Polsce działają trzy takie zakłady.

Projekt został skierowany do sejmowej Komisji Finansów Publicznych. Ta odrzuciła poprawkę posłów Lewicy dotyczącą przeznaczenia wpływów z kar pieniężnych, nakładanych przez KNF do Funduszu Edukacji Finansowej. Wcześniej propozycja zmiany uzyskała negatywną rekomendację resortu finansów.

Więcej szczegółów na temat projektu:

Więcej:

https://forsal.pl/…

(AM, źródło: Forsal.pl, PAP)