Waloryzacja sumy gwarancyjnej w OC trafiła do Sądu Najwyższego

0
559

Sąd Najwyższy w Izbie Cywilnej podejmie uchwałę, w której odpowie na pytanie o mechanizm waloryzacji sumy gwarancyjnej w OC posiadaczy pojazdów mechanicznych.

Sprawa trafiła do SN w wyniku złożenia skargi kasacyjnej od wyroku z dnia 8 grudnia 2020 r. wydanego przez Sąd Apelacyjny w Łodzi (sygn. akt) I ACa 1038/19. Rozpatrujący ją w Izbie Cywilnej sędziowie Piotr Telusiewicz, Tomasz Szanciło i Krzysztof Wesołowski zdecydowali 20 lutego (sygn. sprawy II CSKP 1372/22) o przedstawieniu siedmioosobowemu składowi Sądu Najwyższego następującego zagadnienia prawnego:

„Czy w przypadku waloryzacji, na podstawie art. 3571 § 1 k.c., sumy gwarancyjnej określonej w umowie obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, wynikającej z nieobowiązujących już przepisów przewidujących niższą jej wysokość, niż przepisy obowiązujące w chwili orzekania, kryterium waloryzacji stanowi aktualna wysokość sumy gwarancyjnej dla umów obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych określona w przepisach obowiązujących w chwili orzekania?” (sygn. sprawy III CZP 17/24).

(AM, źródło: SN)