Warta będzie kontynuować rozwój oferty korporacyjnej

0
590

W swoim podsumowaniu 2021 roku w obszarze ubezpieczeń korporacyjnych Warta wskazała, że został on zdominowany przez prace nad przebudową oferty produktowej. Ich efektem było wprowadzenie wielu zmian w segmencie korporacyjnym. W 2022 r. ubezpieczyciel zamierza kontynuować ten trend i planuje kolejne wdrożenia.

W ubiegłym roku Warta przebudowała ubezpieczenia techniczne i majątkowe, D&O oraz dokonała istotnych zmian w gwarancjach ubezpieczeniowych. Część zmian weszła w życie jeszcze w 2021 r., a część z początkiem tego roku.

We wrześniu u.br. zakład wprowadził nowe warunki ubezpieczeń technicznych: maszyn i urządzeń budowlanych, maszyn i urządzeń oraz sprzętu elektronicznego. Z kolei z początkiem tego roku Warta wdrożyła nowe ubezpieczenia mienia i utraty zysku brutto oraz odpowiedzialności członków władz. Dodatkowo zakład zwiększył maksymalne kwoty limitów i podlimitów w gwarancjach ubezpieczeniowych:

  • dla limitu z 5 mln zł do 10 mln zł,
  • dla pojedynczej gwarancji z 1 mln zł do 3 mln zł.

W 2022 roku Warta planuje kontynuować rozwój oferty produktowej. Ubezpieczyciel będzie koncentrować się na: modyfikacji oferty w ubezpieczeniach transportowych (OC przewoźnika drogowego i spedytora, OC zawodowe przewoźnika oraz ubezpieczenie ładunków w transporcie) oraz poszerzeniu portfela o nowe produkty (ubezpieczenie od ryzyk cybernetycznych oraz ubezpieczenie odnawialnych źródeł energii).

Prace nad niektórymi z tych produktów są już bardzo zaawansowane. Warta zakłada, że pierwsze z nich będzie mogła przedstawić jeszcze w obecnym kwartale.

(AM, źródło: Warta)