PIU: Co dalej z Solvency II?

0
257

Iwona Szczęsna, szefowa biura Polskiej Izby Ubezpieczeń, opisuje dotychczasowy i przyszły przebieg prac nad rewizją Solvency II.

Ekspertka przypomniała, że do końca roku nad tekstem legislacyjnym zmian w dyrektywie Rada UE pracowała pod przewodnictwem Słowenii. Od stycznia prezydencję przejęła Francja, która ma ambicję zakończyć prace Rady nad Solvency II do czerwca i chce upewnić się, że branża ubezpieczeniowa, w szczególności ta z Europy Zachodniej, przekieruje uwolnione środki finansowe na zielone lub cyfrowe inwestycje. Iwona Szczęsna zwraca tez uwagę, że w 2022 r. prace nad Solvency II rozpoczną się w Parlamencie Europejskim, który zajmie ostateczne stanowisko odnośnie rewizji Solvency II prawdopodobnie na koniec roku.

W tym czasie Komisja Europejska i EIOPA, bazując na tekście KE z września ub.r., będą pracować nad aktem delegowanym do dyrektywy. Z kolei w 2023 r. rozpoczną się trilogi, czyli negocjacje KE, Rady i Parlamentu, mające na celu uzgodnienie ostatecznej treści nowych wymogów. Oznacza to, że zmieniona Solvency II zostanie najprawdopodobniej wdrożona w 2025 roku.

Ekspertka zwraca uwagę, że 2 sierpnia tego roku w życie wchodzą zmiany w akcie delegowanym dyrektywy, których celem jest wcześniejsze wdrożenie zielonej agendy UE. Zakłady ubezpieczeń będą musiały odzwierciedlić ryzyka dla zrównoważonego rozwoju w systemie zarządzania i m.in. w ocenie ogólnych potrzeb w zakresie wypłacalności. Powinny też na bieżąco oceniać nie tylko wszystkie istotne ryzyka finansowe, ale także wszystkie istotne ryzyka dla zrównoważonego rozwoju, które, jeśli wystąpią, mogą spowodować faktyczny lub potencjalnie istotny negatywny wpływ na wartość inwestycji. Funkcja zarządzania ryzykiem będzie zobligowana do identyfikacji i oceny ryzyk dla zrównoważonego rozwoju, a funkcja aktuarialna będzie musiała uwzględniać ryzyko dla zrównoważonego rozwoju w ocenie niepewności związanej z szacunkami dokonanymi przy obliczaniu rezerw techniczno-ubezpieczeniowych. Polityki wynagrodzeń zakładów ubezpieczeń powinny zawierać informacje o tym, w jaki sposób uwzględniają włączenie ryzyka dla zrównoważonego rozwoju do systemu zarządzania ryzykiem.

Ponadto zasada ostrożnego inwestora, o której mowa w art. 132 dyrektywy Solvency II, wymaga, aby zakłady inwestowały wyłącznie w aktywa, których ryzyka mogą prawidłowo zidentyfikować, zmierzyć, monitorować, zarządzać, kontrolować i zgłaszać. Aby zapewnić skuteczne zarządzanie ryzykiem klimatycznym i środowiskowym, wdrożenie zasady ostrożnego inwestora powinno uwzględniać ryzyka dla zrównoważonego rozwoju. Zakłady powinny odzwierciedlać w inwestycjach preferencje klientów dotyczące zrównoważonego rozwoju uwzględnione w procesie zatwierdzania produktu.

Iwona Szczęsna przypomina też, że EIOPA w tym roku zamierza sfinalizować prace nad rewizją raportowania Solvency II. Celem jest przygotowanie zakładów ubezpieczeń i nadzorów do rewizji dyrektywy, a także realizacja nowego zapotrzebowania na dane wynikającego z bieżących potrzeb nadzoru. Ekspertka wskazuje, że data nowej sprawozdawczości wciąż się przesuwa, m.in. dlatego, że EIOPA otrzymała ogromną liczbę uwag w ostatnich konsultacjach – m.in. od PIU. Ocenia, że z tego powodu planowany termin zmian, czyli IV kwartał 2022 r., może się znów przesunąć.

Znacznie większa fala zmian czeka zakłady wraz z wdrożeniem rewizji Solvency II. Poza zwiększonym zakresem przekazywanych danych, nadzorcy i regulatorzy marzą również o zmianach formatów, otagowywaniu poszczególnych elementów, a wszystko po to, by nadzory mogły rozwijać swoje narzędzia nadzorcze na bazie suptech.

Cały wpis:

https://piu.org.pl/blogpiu/co-dalej-z-solvency-ii-co-sie-bedzie-dzialo-w-2022-r/

(AM, źródło: PIU)