Warta: Nowe narzędzia w kalkulatorze szacowania wartości

0
362

W kalkulatorze szacowania wartości odtworzeniowych Warty brokerzy mogą już dokonywać aktualizacji wartości sum ubezpieczenia dla maszyn i urządzeń oraz kompleksowo dla całych linii produkcyjnych.

Z końcem września ubiegłego roku zakład udostępnił wszystkim użytkownikom Portalu dla Brokera kalkulator szacowania wartości odtworzeniowych dla budynków i budowli. Narzędzie to jest odpowiedzią na bardzo duże wyzwanie, jakim jest adekwatność sumy ubezpieczenia i jej systematyczna aktualizacja (w szczególności w otoczeniu wysokiej inflacji).

Ilość systematycznie dokonywanych kalkulacji zachęciła Wartę do dalszej pracy nad rozwojem narzędzia. W miniony weekend na Portalu dla Brokera została udostępniona nowa wersja kalkulatora, w której kluczową zmianą jest możliwość szacowania wartości maszyn, urządzeń i całych linii produkcyjnych.

W ramach zmian Warta dodała możliwość wyceny maszyn, urządzeń i linii produkcyjnych dzięki czemu dla całości majątku produkcyjnego klienta można dokonać aktualizacji sum ubezpieczenia. Szacowanie wartości można przeprowadzić w oparciu o historycznie znaną wartość odtworzeniową (np. określoną w przeszłości przez rzeczoznawcę bądź wartość obiektu z momentu jego zakupu). W kalkulatorze można wycenić maszyny, urządzenia i linie produkcyjne, sięgając do 1990 roku.

Maszyny i urządzenia zostały podzielone zgodnie z nomenklaturą Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT 2016). Grupa i Podgrupa z KŚT w kalkulatorze to odpowiednio Podkategoria i Obiekt. Dzięki temu przy kwalifikowaniu maszyn i poszczególnych urządzeń będzie można odwołać się wprost do sposobu zakwalifikowania w księgach rachunkowych klienta.

W przypadku linii produkcyjnych Warta zastosowała podział na branże oraz typy linii produkcyjnych. Podział został opracowany przez inżynierów Biura Oceny Ryzyka Technicznego.

Nowa wersja kalkulatora zawiera również zaktualizowane wskaźniki do każdej z metod szacowania wartości, tak aby odzwierciedlały aktualny poziom wskaźników cen. Dodatkowo zakład zmodyfikował algorytmy szacowania wartości dla wybranych typów obiektów budowlanych, aby uwzględnić efekt skali. Dzięki tej zmianie kalkulator będzie lepiej szacował wartości dla bardzo dużych obiektów przemysłowych (np. hal produkcyjnych czy magazynków).

W nowej wersji kalkulatora wprowadzono także możliwość łatwej aktualizacji wartości wcześniej wprowadzonych kalkulacji, aby móc je oszacować w oparciu o bieżące wartości wskaźników. Ma to być szczególnie pomocne w przypadku odnowień polis na kolejny okres ubezpieczenia.

(AM, źródło: Warta)