Warta rozszerzyła zakres ubezpieczenia turystycznego

0
342

Nowości w polisie Warta Travel obejmują m.in. pokrycie kosztów leczenia do sumy 2 mln zł, ochronę przed skutkami pandemii i działania żywiołów, szersze ubezpieczenie komunikacyjne podczas wyjazdu, a nawet ochronę mienia pozostawionego w domu.

– Wraz ze zmieniającymi się realiami naszego życia, pojawianiem się nieoczekiwanych zdarzeń naturalnych czy epidemii obserwujemy zmieniające się potrzeby klientów, którzy w sposób naturalny oczekują ubezpieczenia „od wszystkiego”. To znaczy takiego, które jest dalekowzroczne i gwarantuje szeroki zakres podstawowy ochrony. Nasze rozwiązanie wyróżnia m.in. kompleksowy, dopasowany do potrzeb wszystkich turystów zakres usług assistance, a także możliwość wyboru sumy ubezpieczenia kosztów leczenia aż do 2 mln zł – mówi Dorota Dziubałko, menedżer produktu w Departamencie Masowych Ubezpieczeń Majątkowych Warty.

Ekspertka zwraca też uwagę na inne dodatkowe opcje: ubezpieczenie udziału własnego w wypożyczonym pojeździe, koszty leczenia powypadkowego w RP oraz ubezpieczenie mienia pozostawionego w miejscu zamieszkania w Polsce na czas wyjazdu zagranicznego.

– W ramach naszych polis uwzględniliśmy także konsekwencje nagłych zjawisk przyrodniczych, możliwość dojechania do lekarza na koszt Warty czy wsparcie asystenta domowego – dodaje Dorota Dziubałko.

Kluczową zmianą jest wprowadzenie do umowy nowej maksymalnej sumy ubezpieczenia w przypadku kosztów leczenia. Teraz klient może ubezpieczyć się na wypadek leczenia podczas podróży zagranicznej nawet na 2 mln zł. Jest to najwyższa suma ubezpieczenia oferowana na rynku uwzględniająca również leczenie następstw chorób przewlekłych. 

Ubezpieczenie turystyczne Warty zostało poszerzone również o szereg nowych usług assistance bez dodatkowej składki. Wśród tych świadczeń znalazły się:

  • Pakiet Pandemia – Warta pokryje koszty zakwaterowania i wyżywienia ubezpieczonych w razie konieczności przebywania w izolatorium (wskutek zakażenia wirusem SARS-CoV-2) oraz koszty kwarantanny osób wspólnie podróżujących (ubezpieczonych na tej samej polisie) – do 5 tys. zł na osobę.
  • Pakiet Żywioły – jeżeli w miejscu pobytu ubezpieczonego zejdzie lawina, wybuchnie wulkan lub wystąpi tsunami, Warta pokryje koszty transportu do miejsca umożliwiającego mu powrót do Polski oraz koszty dłuższego pobytu (maks. 5 dni) – łącznie do 2 tys. zł, a także przedłuży nieodpłatnie okres obowiązywania polisy.
  • Pakiet Assistance Domowy – jeżeli podczas pobytu za granicą ubezpieczony ulegnie wypadkowi lub nagle zachoruje (dotyczy także choroby przewlekłej) i Warta zorganizuje dla niego transport do placówki medycznej w Polsce, to dodatkowo ma możliwość skorzystania z usługi asystenta domowego. Ubezpieczyciel zorganizuje osobę, która pomoże jemu lub bliskim w codziennych obowiązkach, i pokryje koszty jej zatrudniania.
  • Transport niemedyczny – Warta pokryje koszty dojazdu do i z placówki medycznej w celu udzielenia świadczeń medycznych (limit 500 zł na zdarzenie), np. udokumentowane koszty taksówek.

Nowości w zakresie dodatkowym

Zmiany wprowadzono także w zakresie dodatkowym Warta Travel. Do wykazu pojazdów objętych ochroną ubezpieczyciel dodał kampery. Ochrona została przy tym rozszerzona o częste w podróży szkody parkingowe (takie jak rysy i otarcia karoserii, wgniecenie drzwi lub błotnika, uszkodzenie lusterka bocznego czy zbicie reflektora) ze zniesieniem udziału własnego w wynajętym pojeździe.

Wprowadzone przez Wartę nowości zapewniają podróżującym poczucie pełnego bezpieczeństwa także jeśli chodzi o ich mienie pozostawione w Polsce na czas wyjazdu. Chroni je bowiem Pakiet Bezpieczny Dom. Obejmuje on ochroną ruchomości domowe na wypadek kradzieży z włamaniem, m.in. sprzęt elektroniczny i komputerowy, AGD, instrumenty muzyczne, meble, elementy dekoracji wnętrz, odzież, obuwie, artykuły gospodarstwa domowego.

– W okresie podróży wakacyjnych dochodzi niestety do kradzieży z włamaniem. Chcemy, by nasz klient nie musiał się o to martwić na wyjeździe, dlatego możemy objąć ubezpieczeniem Warta Travel jego ruchomości w domu lub mieszkaniu, w tym wszelki sprzęt elektroniczny czy elementy dekoracyjne. Zakładamy, że jest to szczególnie praktyczne rozwiązanie dla osób wynajmujących mieszania, które nie mogą ubezpieczyć swoich ruchomości w ramach tradycyjnej polisy mieszkaniowej – dodaje Dorota Dziubałko

(AM, źródło: Warta)