Warta zaoferowała MŚP gwarancje środowiskowe

0
950

W lutym Warta rozpoczęła oferowanie gwarancji środowiskowej dla podmiotów z sektora małych i średnich przedsiębiorców, które są zobowiązane do złożenia zabezpieczenia roszczeń w związku ze zbieraniem lub przetwarzaniem odpadów. To pierwsza taka propozycja dla firm z tej grupy klientów – zauważa „Puls Biznesu”.

Paweł Krak, dyrektor biura produktów klientów korporacyjnych Warty, przypomina, że przed wejściem w życie nowelizacji ustawy o odpadach (5 września 2018 r.) to urząd decydował, w przypadku której spółki obcowanie z odpadami jest na tyle niebezpieczne dla środowiska, że musi mieć ona specjalne zezwolenie albo pozwolenie, a tym samym i zabezpieczenie ewentualnych roszczeń. Obecnie muszą to być wszystkie firmy, które mają do czynienia z odpadami. „PB” wskazuje, że zabezpieczeniem roszczeń mogą być: gotówka, gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa oraz ubezpieczenie. Jednak do niedawna MŚP nie miały dostępu do ostatnich dwóch opcji. Przedsiębiorstwa mają też możliwość skorzystania z dostępnych w ramach niektórych polis rozszerzeń o klauzule szkód w środowisku, ale jak wskazuje Magdalena Nowicka, ekspert Marsh Polska, urzędy często nie akceptują zabezpieczenia w takiej formie, ponieważ wypłata odszkodowania z ubezpieczenia nie następuje natychmiast. Inaczej jest zaś w przypadku gwarancji, która jest nieodwołalna, bezwarunkowa i płatna na pierwsze żądanie. Paweł Krak wyjaśnia, że skierowanie oferty do małych i średnich firm wynika z przyjętej przez ubezpieczyciela polityki, która zakłada różnicowanie portfela w efekcie odchodzenia od obsługiwania wyłącznie dużych spółek. Gazeta wskazuje, że od maja 2019 r. gwarancje środowiskowe dla dużych firm oferuje Euler Hermes. O ich wprowadzeniu myśli PZU. Z kolei InterRisk poszerzył portfel o zabezpieczenie w postaci specjalnej polisy. Magdalena Nowicka wskazuje, że ubezpieczyciele nie są zbyt chętni do oferowania takich gwarancji. Jej zdaniem może to być efekt nadmiernej liczby szkód pożarowych, do których doszło w ostatnich latach na często nielegalnych składowiskach śmieci. Łukasz Wawrzeńczyk, prezes Profika Broker, uważa, że Warta ze swoim produktem dla MŚP może pójść w ślady Euler Hermes, który dzięki pionierskiej ofercie w dużej mierze zagospodarował segment dużych przedsiębiorstw.

Więcej:

„Puls Biznesu” z 18 lutego, Sylwia Wedziuk „Środowiskowe gwarancje także dla MŚP”:

https://www.pb.pl/srodowiskowe-gwarancje-takze-dla-msp-982650

(AM, źródło: „Puls Biznesu”)