Wielka Brytania: MŚP zmartwione swoim niedoubezpieczeniem

0
134

Niemal 30% małych i średnich przedsiębiorstw w Wielkiej Brytanii wyraża zaniepokojenie swoją nadmierną zależnością od jednego klienta – wynika z ankiety ubezpieczeniowej przeprowadzonej w sektorze MŚP przez Global Data. Jak zauważa forma analityczna, może to spowodować wzrost popytu na ochronę ściśle związaną z pandemią.

Ankieta Global Data wykazała, że 27,9% średniej wielkości MŚP jest bardzo lub maksymalnie zaniepokojonych zależnością od kluczowego klienta. Odsetek jest nieco niższy dla przedsiębiorstw mniejszych, gdzie 24% małych firm przejawia podobny poziom zaniepokojenia.

Podobnie 40,2 średniej wielkości firm bardzo lub maksymalnie martwi się, że nastąpi zdarzenie, które uniemożliwi im prowadzenie działalności. Najważniejszym wskazywanym powodem do zmartwienia w 2020 r. są zarządzane przez państwo lockdowny, co świadczy o ich dotkliwych skutkach odczuwanych przez małe i średnie przedsiębiorstwa.

Nadmierna zależność od jednego klienta jest powodem do większych obaw w czasie obecnej pandemii i ubezpieczyciele powinni mieć tego świadomość. Może bowiem wzrosnąć zapotrzebowanie na nową ochronę dla firm w czasie pandemii, na wypadek zaprzestania lub czasowego wstrzymania działalności przez klienta wskutek lokalnych lub ogólnokrajowych lockdownów.

Ponad jedna czwarta (25,4%) średnich przedsiębiorstw niepokoi się, że jest niedoubezpieczona. Najprawdopodobniej łączy się to z obawami dotyczącymi nadmiernej zależności od jednego klienta albo zdarzenia uniemożliwiającego prowadzenie działalności, jako że jedno i drugie prowadziłoby do strat, które są obecnie nieubezpieczone.

Niepewność stworzona przez pandemię oznacza, że obawy i ryzyka dla MŚP ulegają zmianie, mianowicie rosną – komentuje Ben Carey-Evans, analityk Global Data. – Prawdopodobieństwo kolejnych lockdownów i przedłużających się okresów przerw w działalności dla pewnych typów firm albo klientów pewnych firm sprawia, że jest to ryzyko bardzo trudne do ubezpieczenia. Z drugiej strony, ankieta Global Data pokazuje, że poziom obaw jest wystarczająco wysoki, aby wytworzyć popyt na innowacyjne produkty. W tej sytuacji odważni ubezpieczyciele mogliby stworzyć niezmiernie popularną polisę, gdyby byli w stanie lepiej zrównoważyć wymaganą ochronę i wysoki poziom ryzyka.

AC