Wielka Brytania: Równowaga pracy z życiem i ogólny dobrostan na celowniku pracodawców

0
124

Ponad 3300 pracowników z 70 firm brytyjskich będzie przez pół roku uczestniczyć w próbie 4-dniowego tygodnia pracy. 4-dniowy tydzień pracy za pełne wynagrodzenie nie jest koncepcją nową, takie próby w ostatnich latach prowadzono na całym świecie, ale pandemia przyspieszyła proces zmian. Wzrosła świadomość zdrowia i dobrostanu, zmienił się sposób działania firm.

W ankiecie Global Data z 2021 r. 29,7% konsumentów wskazało odpowiednią równowagę pracy z życiem jako ważny benefit pracowniczy. Pracodawcy są tego samego zdania (28,9% uczestników ankiety wśród MŚP). Pandemia rzuciła światło na dobrostan pracowników, elastyczność i przesunięcie wartości, jako że ludzie spędzali więcej czasu w domu podczas lockdownów. Obecnie bardziej niż kiedykolwiek firmy zdają sobie sprawę z konieczności lepszego wsparcia dobrostanu pracowników. Zakres, w jakim benefity pracownicze mają polepszyć psychiczny i fizyczny dobrostan pracowników, wykracza poza zdrową równowagę pracy z życiem. Od początku pandemii ubezpieczyciele modernizują swoje produkty, kładąc nacisk na rozwiązania wellness, co odpowiada oczekiwaniom klientów.

(AC, źródło: Global Data)