Wielka Brytania: Ubezpieczyciele wypłacają firmom odszkodowania za pandemię

0
715

Ubezpieczyciele zapłacili dotychczas prawie 500 milionów funtów (692,9 milionów dolarów) firmom, które uzyskały prawo do dochodzenia roszczeń z tytułu pandemii w następstwie orzeczenia brytyjskiego Sądu Najwyższego – poinformował w poniedziałek Financial Conduct Authority, brytyjski organ nadzoru.

15 stycznia Supreme Court (brytyjski sąd najwyższy) wydał wyrok, w którym uznał, że przedsiębiorstwa posiadające określone ubezpieczenia przerw w działalności (business interruption, BI) mogą liczyć na odszkodowanie za straty spowodowane przerwami w działalności związanymi z koronawirusem. Sąd przychylił się do argumentów podniesionych w apelacji FCA w imieniu ubezpieczających.

FCA podał na swojej stronie internetowej, że ubezpieczyciele dokonali ostatecznych rozliczeń z tytułu przerw w działalności na łączną kwotę 279 mln funtów i płatności okresowych w łącznej wysokości 192 mln funtów. Dodał, że spośród 21 140 ubezpieczających, którzy dotychczas zgłosili roszczenia, 10 207 otrzymało co najmniej płatność okresową – podał Reuters.

FCA ujawnił, że zwrócił się do ubezpieczycieli o podawanie szczegółowych informacji na temat szkód tylko wtedy, gdy z jednego rodzaju polisy było więcej niż pięć roszczeń. Dodał też, że co miesiąc będzie zbierać i publikować dane dotyczące dokonywanych płatności.

Źródła branżowe podają, że całkowity rachunek dla ubezpieczycieli prawdopodobnie osiągnie miliardy funtów.

(AM, źródło: Reuters, gu.com.pl)