Wiener i Compensa razem od początku lipca

0
861

Z początkiem lipca towarzystwa majątkowe Wiener i Compensa połączą siły, tworząc jedną firmę. Nowy podmiot będzie działać pod szyldem Compensa, a marka Wiener stanie się marką handlową.

Połączone spółki staną się czwartym co do wielkości zakładem ubezpieczeń działu II w Polsce oraz czwartą spółką Vienna Insurance Group w Europie. Fuzja odbywa się poprzez przeniesienie całego majątku Wiener, jako spółki przejmowanej, na Compensę, jako spółkę przejmującą. Wszystkie zobowiązania wynikające z umów pozostają w mocy.

(AM, źródło: Wiener)