Bohdan Pretkiel nie jest już Rzecznikiem Finansowym

0
875

Premier Donald Tusk postanowił, że Bohdan Pretkiel przestanie pełnić funkcję Rzecznika Finansowego – poinformował 21 czerwca rzecznik prasowy Biura RzF Maciej Sawa. Dodał, że pismo w tej sprawie podpisane przez premiera urząd otrzymał 20 czerwca.

Bohdan Pretkiel został powołany na Rzecznika Finansowego w grudniu 2021 r., tym samym jego odwołanie nastąpiło przed upływem kadencji. Zgodnie z ustawą o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego, o Rzeczniku Finansowym i o Funduszu Edukacji Finansowej kadencja Rzecznika Finansowego trwa 4 lata. Powołuje go i odwołuje premier na wniosek ministra finansów – podał Bankier.pl za PAP.

W trakcie kadencji RzF może zostać odwołany w razie niewypełniania obowiązków przez ponad 6 miesięcy na skutek długotrwałej choroby, stwierdzonej orzeczeniem lekarskim, rażącego naruszenia interesów klientów podmiotów rynku finansowego, rażącego naruszenia przepisów Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej lub ustaw, skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne albo złożenia rezygnacji.

Więcej

(AM, źródło: Bankier.pl, PAP)