Wiener oferuje szerszą ochronę w ramach nowego Pakietu AGRO

0
905

Wiener TU dokonało modyfikacji ubezpieczenia dla rolników oferowanego pod nazwą Pakiet AGRO. Najważniejsze zmiany to wprowadzenie wariantu all risk w ubezpieczeniu budynków rolniczych i mienia oraz maszyn rolniczych, ochrona instalacji OZE jako osobnego przedmiotu ubezpieczenia oraz podstawowe assistance do każdego ubezpieczanego w zakresie obowiązkowym budynku mieszkalnego.

Pakiet AGRO zapewnia ubezpieczenie budynków rolniczych, małych budynków i budowli, dobytku rolniczego i maszyn, ziemiopłodów, zwierząt gospodarskich, a także instalacji OZE. Mienie ubezpieczane jest w zakresie ryzyk nazwanych lub wszystkich ryzyk, kradzieży z włamaniem, rozboju. Nowością jest wprowadzenie możliwości skorzystania z wariantu all risk w przypadku budynku mieszkalnego, budynku gospodarczego oraz mienia i maszyn rolniczych.

– Rolnicy mają obowiązek posiadania polisy obejmującej ochroną budynki rolnicze i OC rolników. Jednak wielu gospodarzy chce, aby ubezpieczenie chroniło jak najwięcej składników majątku rolnego i prywatnego oraz budynków rolniczych i OC w jak najszerszym zakresie. Gospodarstwo rolne to coraz częściej dobrze funkcjonujące przedsiębiorstwo i nowoczesna firma, z kosztownymi budynkami, maszynami czy instalacjami OZE. Dlatego przygotowaliśmy Pakiet AGRO w nowej odsłonie, który odpowiada na potrzebny współczesnych rolników i gwarantuje pełną ochronę – mówi Beata Raszkiewicz, ekspertka Wiener.

Rozbudowane ubezpieczenie OZE

Istotną zmianą jest także wyodrębnienie urządzeń odnawialnych źródeł energii jako osobnego przedmiotu ubezpieczenia. Przy ochronie mienia, budynków rolniczych, małych budynków, budowli lub stałych elementów można dodatkowo ubezpieczyć: panele fotowoltaiczne, kolektory słoneczne, pompy ciepła, magazyny energii, turbiny wiatrowe czy mikrobiogazownie rolnicze. Wszystkie te OZE można objąć ochroną w wariancie all risk a w wariancie ryzyka nazwane dodatkowo od ryzyka dewastacji i przepięcia. OZE można ubezpieczyć na osobnej polisie.

Assistance w każdej polisie

Wiener wprowadził też usługę assistance do każdego budynku mieszkalnego ubezpieczonego w zakresie obowiązkowym. Dzięki assistance ubezpieczony ma możliwość konsultacji z ekspertem w sprawie pozyskiwania dotacji, pomocy fachowej w domu, np. ślusarza, dekarza, elektryka, hydraulika czy technika urządzeń grzewczych. Za zarządzanie i koordynację procesem odpowiedzialne jest Global Assistance Polska. Rolnik otrzyma także wsparcie w przypadku uszkodzenia, zniszczenia, utraty lub awarii swojego mienia prywatnego.

Możliwe jest też skorzystanie, po opłaceniu dodatkowej składki, z usługi rower i UTO Assistance, które zapewnia organizację pomocy w przypadku usterki lub wypadku. Ubezpieczyciel zapewni transport do miejsca zamieszkania lub najbliższego serwisu, a w przypadku awarii koła zorganizuje dojazd specjalisty i naprawę na miejscu. Z kolei w assistance zdrowotnym Wiener zapewnia telekonsultacje lekarskie (internistyczne i specjalistyczne), dostęp do infolinii medycznej i weterynaryjnej, a także organizację pomocy psychologa i prawnika.

Zdrowie pod ochroną

W Pakiecie AGRO rolnicy mogą też zabezpieczyć swoje zdrowie. Wiener wypłaci świadczenie po nieszczęśliwym wypadku (w tym po zawale serca lub udarze mózgu) z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu, śmierci, pobytu w szpitalu, poniesionych kosztów leczenia. Zorganizuje i pokryje koszty świadczeń medycznych po nieszczęśliwym wypadku, a także koszt eksperckiej opinii medycznej oraz pokryje koszty leczenia chorób odzwierzęcych i wywołanych przez kleszcze. 

OC w życiu prywatnym po nowemu

Modyfikacje objęły również OC w życiu prywatnym. W nowym Pakiecie AGRO jest możliwość rozszerzenia ochrony ubezpieczeniowej o szkody związane z prowadzeniem prac budowlanych, prowadzeniem gospodarstwa agroturystycznego, świadczeniem usług międzysąsiedzkich i handlem produktami rolniczymi. W ubezpieczeniu kosztów ochrony prawnej Wiener zapewnia też wsparcie prawnika. Ochroną odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym obejmuje rolnika oraz osoby bliskie i pomoc domową.

(AM, źródło: Wiener)