Wiener z pakietem dla uchodźców z Ukrainy

0
448

Wiener aktywnie włączył się w pomoc uchodźcom z Ukrainy. Zarówno wspiera swoich ukraińskich pracowników, jak i pomaga przyjeżdżającym rodzinom oraz tym, którzy pozostali w kraju. W tym celu spółka przygotowała specjalny pakiet pomocy.

Ubezpieczyciel utworzył fundusz celowy, który służy potrzebującym z Ukrainy, w szczególności rodzinom i bliskim pracowników i współpracowników, którzy są zmuszeni wyjechać ze swojego kraju. Ponadto spółka wprowadziła bezskładkowe ubezpieczenia Pakiet Oświata dla uchodźców w ramach obecnie zawartych umów grupowych. Objęcie ochroną następuje na wniosek dyrektora placówki oświatowej.

W ramach OC najemcy firma obejmuje ochroną osoby, które przekazują na cele uchodźców swoje mieszkania bez umowy najmu. Wystarczy informacja o dacie przekroczenia granicy oraz oświadczenie posiadaczy nieruchomości w sprawie szkody.

Pracownicy Wiener aktywnie angażują się w wolontariat na rzecz osób dotkniętych wojną. Firma nie tylko zapewnia im pełnopłatny dzień wolny na te działania, ale także wspiera realizację ich pomysłów, organizując zbiórki oraz przeznaczając fundusze na wybrane organizacje, by zwiększyć skalę działania. 

Wiener jest też w kontakcie z agentami w całej Polsce, którzy razem z dyrektorami regionalnymi i menedżerami sprzedaży organizują pomoc i udostępniają swoje lokale na potrzeby zakwaterowania uchodźców. Firma udziela potrzebnego wsparcia w tym zakresie. 

Ubezpieczyciel podkreślił, że pracuje nad wdrożeniem kolejnych inicjatyw, które zapewnią niezbędną pomoc przybywającym do Polski obywatelom Ukrainy.

(AM, źródło: Wiener)