Wiktor Grudzień odwołany z zarządu KUKE

0
1515

12 kwietnia odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych. W jego trakcie dokonano zmian we władzach spółki.

NWZ odwołało z dniem 12 kwietnia Sylwię Ługowską-Bulak ze składu rady nadzorczej. Na jej miejsce Zgromadzenie powołało Monikę Kępę na wspólną kadencję, która rozpoczęła się w dniu 16 czerwca 2022 r. NWZ odwołało też Wiktora Grudnia ze składu zarządu Korporacji i pełnionej funkcji członka zarządu spółki z dniem 12 kwietnia 2024 r.

Obecny skład rady nadzorczej KUKE:

Adam Barbasiewicz – przewodniczący, Wioletta Krasoń – wiceprzewodnicząca, Piotr Kaflik, Monika Kępa, Paweł Pietrzak, Artur Pustelnik, Wojciech Rząsiecki, Mariusz Sokołowski – członkowie.

Obecny skład zarządu KUKE:

Janusz Władyczak – prezes, Katarzyna Kowalska – wiceprezeska.

(AM, źródło: KUKE)