Willis: Brak oznak ożywienia na rynku M&A

0
852

Z Kwartalnego Monitora Transakcji (Quarterly Deal Performance Monitor, QDPM) Willis Towers Watson (WTW) prowadzonego we współpracy z Cass Business School wynika, że globalny rynek M&A odnotował niemal najgorsze w historii wyniki od debiutu tej publikacji  (2008 r.).

W oparciu o wyniki cen akcji, nabywcom nie udało się stworzyć wartości dodanej przez osiem kolejnych kwartałów, z wynikami gorszymi o -6,4 pp od Global Index1 w ciągu ostatnich trzech miesięcy oraz o -4,6 pp w ciągu ostatniego roku, w przypadku transakcji o wartości przekraczającej 100 mln USD.

Jedynym regionem na świecie, gdzie odnotowano dodatnie wyniki w sektorze M&A za III kw. 2019 r. jest Azja i Pacyfik – tam autorom transakcji udało się prześcignąć lokalne notowania o +0,8 pp, kończąc ciąg 10 ujemnych kwartałów. Nabywcy europejscy zakończyli 9 kolejnych kwartałów z dodatnimi wynikami, osiągając wynik gorszy od regionalnych notowań o -6,7pp. Na wysiłkach całego kontynentu bez wątpienia odcisnął się piętnem najgorszy w historii wynik trzeciego kwartału odnotowany przez nabywców z Wielkiej Brytanii: -20 pp (w oparciu jedynie o siedem zakończonych transakcji). Jednocześnie spółki z Ameryki Północnej miały problemy z uzyskaniem wartości ze swoich transakcji przez osiem kolejnych kwartałów, notując najgorszy wynik ze wszystkich regionów i spadek o -6,9pp.

Czwarty rok z rzędu oczekuje się spadku rocznej liczby transakcji, chociaż wolumen transakcji uległ niewielkiemu wzrostowi w trzecim kwartale 2019 w porównaniu z ubiegłym kwartałem, z uwagi na wzrosty transakcji w Ameryce Północnej oraz Azji i Pacyfiku. 59% z 333 transakcji ukończonych od początku tego roku nie doprowadziło do zwiększenia wartości.

– Przy kontynuacji tegorocznego trendu spadkowego pod względem wolumenu transakcji, trudne warunki i coraz intensywniejsza konkurencja o kurczącą się pulę docelowych podmiotów jeszcze wyżej podnoszą stawkę dla prezesów, znajdujących się pod presją ze strony coraz bardziej wymagających akcjonariuszy – powiedziała Jana Mercerau, dyrektor ds. Korporacyjnych Fuzji i Przejęć WTW na Wielką Brytanię. – Mimo że niewiele jest łatwych zwycięstw, nasze badania nadal wykazują, że dwie na pięć transakcji z powodzeniem wychodzi z meandrów niestabilnego rynku, malejących wycen oraz niepewności makroekonomicznej i politycznej, osiągając wyniki lepsze od benchmarku.

W oparciu o wyniki cen akcji, badanie ujawnia ponadto:

  • Duże transakcje (wycenione na ponad 1 mld USD) odnotowały najniższy od 2009 r. wolumen kwartalny i zmierzają w kierunku najniższego pod tym względem wyniku rocznego od 2013 r.
  • W III kw. 2019 r. zamknięto siedem mega transakcji (o wartości ponad 10 mld USD), podczas gdy w II kw. liczba w tej kategorii wynosiła zero, a w I kw. 5, chociaż ich średnie wyniki były słabe.
  • Transakcje w sektorze M&A trwają coraz dłużej. Te ukończone w ciągu pierwszych 9 miesięcy trwały średnio 140 dni, w porównaniu ze 119 dniami w tym samym okresie rok wcześniej.

– Ostatnie dziesięciolecie było stosunkowo dobrym okresem dla autorów transakcji, lecz teraz wojny handlowe, brexit, osłabienie gospodarki Chin oraz prognozowane spowolnienie wzrostu odbijają się na atmosferze na rynkach kapitałowych, wskazując nadejście trudniejszych czasów – wskazała Jana Mercereau. – Podczas kolejnego spowolnienia koniunktury uczestnicy rynku mogą instynktownie wycofać się z pierwszej linii, gdy transakcje trwają dłużej i są bardziej złożone. Tymczasem nasze doświadczenie sugeruje, że słabą koniunkturę należy postrzegać jako możliwość, ponieważ dobrze przeprowadzone transakcje, wynikające z jasnych przesłanek strategicznych oraz poprzedzone dokładną analizą due diligence i zasadnymi rozważeniami natury finansowej, osiągają wartość zarówno w dobrych, jak i trudnych warunkach gospodarczych.

(AM, źródło: WTW)