Władze SPBUiR z absolutorium za ubiegły rok

0
392

19 czerwca w Warszawie odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Polskich Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych. WZC skwitowało działalność organizacji w ubiegłym roku.

W trakcie obrad rozpatrzono i zatwierdzono sprawozdania zarządu i Komisji Rewizyjnej z działalności w 2023 roku, udzielono absolutorium członkom organu zarządzającego oraz rozpatrzono i zatwierdzono sprawozdanie finansowe za 2023 rok. Podczas Zgromadzenia ustalono również, że kwota składki członkowskiej pozostanie niezmieniona.

(AM, źródło: SPBUiR)