KNF i resort sprawiedliwości razem na rzecz ochrony interesów uczestników rynku finansowego

0
448

Minister sprawiedliwości Adam Bodnar oraz przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego Jacek Jastrzębski podpisali porozumienie określające zasady współpracy pomiędzy ministerstwem oraz Prokuratorem Generalnym a KNF. Dotyczy ono m.in. wypracowania wspólnych stanowisk odnośnie do zmian legislacyjnych lub działań prewencyjnych pozwalających na zapewnienie prawidłowego funkcjonowania rynku finansowego, jego stabilności, bezpieczeństwa oraz przejrzystości, zaufania do niego, a także zapewnienie ochrony interesów uczestników tego rynku.

Pełnomocniczka Ministra Sprawiedliwości do spraw ochrony praw konsumentów Aneta Wiewiórowska-Domagalska podkreśliła, że od momentu objęcia stanowiska bardzo ściśle współpracuje z KNF. 

– Podpisane porozumienie tę współpracę formalizuje i umożliwia pogłębienie wspólnie prowadzonych działań – powiedziała Aneta Wiewiórowska-Domagalska. – Dotychczasowa współpraca z KNF układa się bardzo dobrze i liczę na jej dalszy rozwój – podkreśliła.

Jacek Jastrzębski podkreślił, że w jego ocenie bardzo ważne jest, aby instytucje publiczne mówiły w ważnych sprawach jednym głosem. – Moim zdaniem to jest absolutnie kluczowe, aby uczestnicy rynku finansowego widzieli, że w najważniejszych dla rynku sprawach odpowiednie instytucje ze sobą współpracują, działają w sposób skoordynowany i mówią jednym głosem. To sprzyja pewności prawa oraz przewidywalności warunków prowadzenia działalności gospodarczej, w szczególności na rynku finansowym, a także buduje zaufanie między sektorem publicznym i prywatnym. Te wartości – przewidywalność i zaufanie – są bezcenne zwłaszcza w czasach zwiększonej niepewności – stwierdził przewodniczący KNF.

Podjęta współpraca ma na celu zarówno identyfikację systemowych zagrożeń wynikających z przestępstw przeciwko interesom uczestników rynku finansowego, związanych z podmiotami działającymi na nim, jak i wspólną ocenę nieprawidłowości na rynku finansowym i ich skutkom dla pracy prokuratury i wymiaru sprawiedliwości.

(AM, źródło: KNF)