WTW: Menedżerowie najbardziej obawiają się cyberataków, wymuszeń oraz utraty danych

0
644

Ataki cybernetyczne i utrata danych to główne zagrożenia, na które narażone są zarządy firm, przy czym największe obawy budzą wymuszenia w sieci i wzrost liczby ataków typu ransomware – wynika z globalnego badania odpowiedzialności kadr kierowniczych Directors Liability 2022 przeprowadzonego przez WTW i Clyde & Co.

W badaniu zidentyfikowano kluczowe zagrożenia dla kadr kierowniczych w Wielkiej Brytanii, Europie, Azji, Australazji, Ameryce Łacińskiej i USA na podstawie odpowiedzi z ponad 40 krajów. Jako najważniejsze zagrożenia w tym roku ankietowani wskazali ataki hakerskie, utratę danych i wymuszenia cybernetyczne. 65% respondentów twierdzi, że ryzyko ataku hakerskiego jest wysokie lub skrajnie wysokie, a 63% ocenia, iż to samo dotyczy utraty danych. Z kolei 59% obawia się dużego lub bardzo dużego ryzyka wymuszenia cybernetycznego, natomiast 49% – ryzyka związanego z regulacjami prawnymi.

Z raportu wynika ponadto, że istnieją pewne rozbieżności między postrzeganym ryzykiem dla przedsiębiorstw a postrzeganym ryzykiem dotyczącym dyrektorów i członków zarządu. Największe ryzyko dla firm dotyczy klimatu gospodarczego, podczas gdy w przypadku dyrektorów i członków zarządu ryzyko niewypłacalności lub upadłości jest oceniane jako niskie. Te perspektywy nie są jednak całkowicie rozbieżne – cyberataki zostały uznane za ryzyko numer 2 dla przedsiębiorstw i numer 1 dla dyrektorów i członków zarządu.

– W tym roku nastąpiła znacząca zmiana w globalnym zasięgu naszego badania – odpowiedzi nadeszły z większej liczby krajów niż kiedykolwiek wcześniej. W obliczu wynikającego z pandemii i presji geopolitycznej braku stabilności środowiska biznesowego nie jest zaskoczeniem, że ryzyko cybernetyczne zajmuje wysokie miejsce na liście obaw kadr kierowniczych – mówi Jeremy Wall, szef Global Finex WTW.

– Wyniki badania oferują bezcenny wgląd w to, jakie ryzyka spędzają sen z powiek dyrektorom i członkom zarządów na całym świecie. Z raportu wyłania się złożona sieć globalnie powiązanych i ewoluujących rodzajów ryzyka, których liderzy nie powinni rozpatrywać w oderwaniu od siebie. Na pierwszym miejscu w badaniu znajduje się ryzyko cybernetyczne – bardzo zróżnicowane i stale ewoluujące, z wieloma ważkimi konsekwencjami w przypadku ataku i utraty danych. Choć nie jest zaskoczeniem, że ataki hakerskie i utrata danych po raz kolejny znalazły się na czele rankingu ryzyka, pojawienie się wymuszeń cybernetycznych jako kolejnego postrzeganego zagrożenia dodatkowo zwiększa presję na kierownictwa firm, aby wdrażać odpowiednie mechanizmy kontroli cyberbezpieczeństwa oraz sprawnie i skutecznie reagować w obliczu ataku – dodaje James Cooper, prezes Global Insurance Practice Group oraz kierownik zespołu Financial Institutions and D&O Clyde & Co.

– Wyniki badania potwierdzają, że ryzyko ataków cybernetycznych nigdy nie było postrzegane jako większe niż obecnie. Wzrastająca świadomość zagrożeń cybernetycznych wśród kadry kierowniczej prowadzi do zwiększenia zainteresowania usługami doradczymi WTW w zakresie aktywnego zarządzania tym ryzykiem. Dowodzi to coraz większego zrozumienia, że budowanie organizacji odpornej na zagrożenia cybernetyczne jest procesem ciągłym, wymagającym zaangażowania zarówno ze strony zarządu, jak i innych działów, w tym przede wszystkim IT, prawnego czy HR – podsumowuje Jakub Płócienniczak, starszy broker Willis Towers Watson Polska.

(AM, źródło: WTW Polska)