WTW: Największe obawy branży spożywczej budzi ryzyko związane z ESG

0
203

Ryzyko środowiskowe, społeczne i związane z ładem korporacyjnym (ESG) ma coraz większy wpływ na sektor żywności i napojów, który musi stawić czoła wyzwaniom związanym z kontrolą wpływu procesów produkcyjnych na środowisko i jednocześnie zakłóceniom w łańcuchu dostaw – wynika z najnowszego globalnego badania branży spożywczej przeprowadzonego przez WTW.

Odpowiedzi ankietowanych ilustrują presję, z jaką boryka się sektor spożywczy w wyniku zawirowań ostatnich dwóch lat – od pandemii po zakłócenia w łańcuchu dostaw spowodowane niestabilną sytuacją na świecie, w szczególności w związku z najazdem Rosji na Ukrainę, który prawdopodobnie będzie miał istotny wpływ na światowe dostawy żywności.

Inne wnioski z badania:

  • Marka i reputacja, ściśle powiązane ze zrównoważonym rozwojem, stanowią ważny obszar ryzyka (46%), jednakże aż 55% respondentów nie ma żadnego pokrycia ubezpieczeniowego w tym zakresie.
  • 73% respondentów odpowiedziało, że ich firmy nie mają żadnego szczególnego ubezpieczenia od ryzyka środowiskowego, a 67% nie ma polis cyber. 42% respondentów nie ma ubezpieczenia od wycofania produktu. Wszystkie te kwestie były wymieniane jako czynniki ryzyka.
  • Za największe wyzwania dla ograniczania ryzyka w perspektywie średnioterminowej uznawano uwarunkowania zewnętrzne pozostające poza kontrolą organizacji, w tym czynniki geopolityczne (60%) i ekonomiczne (60%).
  • Pomimo wyzwań ostatnich dwóch lat 70% respondentów optymistycznie wierzy, że rentowność sektora będzie w ciągu najbliższych dwóch lat rosnąć, przy czym żywność ekologiczna (48%) znajduje się na szczycie listy obszarów o największym potencjale wzrostu.

– Chociaż badanie rozpoczęło się przed ostatnimi zmianami w sytuacji geopolitycznej, jasno wynika z niego, że sektor spożywczy doświadcza obecnie wielu zakłóceń spowodowanych poważnymi zawirowaniami, w tym sytuacją na Ukrainie i w Rosji. Jednakże badanie to pokazuje także rosnącą w branży świadomość wpływu ESG na ten sektor, co przejawia się także w zmianie nastawienia konsumentów, którzy są coraz bardziej zainteresowani zrównoważonym rozwojem, sposobem produkcji żywności i jej składem, a także wpływem zmian klimatycznych na łańcuch dostaw – mówi Garret Gaughan, szef obszaru Direct and Facultative.

O badaniu:

Badanie przeprowadzono wśród 250 kierowników wyższego szczebla w firmach z branży produkcji i przetwórstwa żywności z całego świata i z różnych segmentów rynku, takich jak słodycze, przekąski, wyroby piekarnicze, zboża, nabiał, browarnictwo, gorzelnictwo i napoje bezalkoholowe.

(AM, źródło: WTW Polska)