WTW: Nasilająca się presja na rynku ubezpieczeń wyzwaniem dla energii odnawialnej

0
441

W pierwszym raporcie dotyczącym energii odnawialnej, zatytułowanym „Renewable Energy Market Review” Willis Towers Watson (WTW) zidentyfikował nowe wyzwania, z jakimi ten sektor będzie musiał zmierzyć się u progu kolejnego dziesięciolecia.

Do głównych wyzwań WTW zaliczył zawirowania geopolityczne, czyli konflikty i inne źródła napięć na arenie międzynarodowej. Wśród nich raport wymienia m.in. impas na linii Stany Zjednoczone-Iran, kwestię Korei Północnej, poważne konflikty między Turcją i Syrią oraz między Indiami a Pakistanem. W dokumencie zaproponowano nowe sposoby zarządzania ryzykiem geopolitycznym, skuteczniejsze niż prosty zakup polisy.

Innym istotnym wyzwaniem są nowe zagrożenia związane ze zmianami klimatycznymi. Obecnie panuje powszechna zgoda co do tego, że do 2050 r. odnawialne źródła energii prawdopodobnie będą miały największy udział w całkowitych globalnych dostawach energii. Raport stawia jednak tezę, że przyśpieszony rozwój sektora energii odnawialnej spowodowany zmianami klimatycznymi niesie ze sobą nowe zagrożenia i problemy, z którymi będą się musiały zmierzyć szczególnie takie podsektory, jak pływające farmy wiatrowe oraz instalacje hybrydowe wykorzystujące więcej niż jedno odnawialne źródło energii.

Dużym problemem będzie również nasilająca się presja na rynku ubezpieczeniowym. Zdaniem autorów raportu długi okres sprzyjających warunków rynkowych charakteryzujący się nadwyżką kapitału reasekuracyjnego i naciskiem na realizację celów dotyczących wpływów ze składek, ostatecznie dobiegł końca. Obecnie, w obliczu pogarszających się współczynników szkodowości, rosnących kosztów i naprawdę trudnych warunków rynkowych, jakie zapanowały w ciągu ostatnich 12 miesięcy, rynek ubezpieczeń sektora energii odnawialnej wydaje się być w punkcie krytycznym.

WTW wskazał też na wyzwania związane z rosnącym zagrożeniem dla cyberbezpieczeństwa. W raporcie przypomniano, że podczas niedawnego seminarium dotyczącego odnawialnych źródeł energii, zorganizowanego przez Willis Towers Watson w Pradze, ponad 84% uczestników wyraziło obawy, że branża nie wie, jak skutecznie zarządzać tym ryzykiem.

Na liście znalazło się też nieubezpieczalne ryzyko pogodowe. W związku z tym, że sektor energii odnawialnej jest szczególnie podatny na zmienność pogody, coraz częściej stosuje się rozwiązania indeksowe w celu uwzględnienia ryzyka związanego z wytwarzaniem energii, wiatrem i niską emisją promieniowania słonecznego, a także zmiennością cen energii i przerwami w dostawach prądu niezwiązanymi z uszkodzeniami fizycznymi.

Bardzo cieszymy się, mogąc zaprezentować ten raport, jednak jego publikacja zbiega się z bezprecedensowymi zmianami zarówno w sektorze odnawialnych źródeł energii, jak i w sektorze ubezpieczeń/reasekuracji. Zrobimy wszystko, by wesprzeć branżę w obliczu nowych wyzwań i nadchodzących zmian. Dysponujemy kompetencjami, dzięki którym przygotujemy naszych klientów z sektora odnawialnych źródeł energii na tę niepewną przyszłość –powiedział Graham Knight, szef globalnego działu zasobów naturalnych WTW.

Na naszym rynku obserwujemy stagnację, jeśli chodzi o farmy wiatrowe na lądzie. Brakuje nowych inwestycji ze względu na nowe niekorzystne rozwiązania prawne w Polsce. Istniejący park maszynowy się starzeje. Lokalni ubezpieczyciele wycofują się z tej branży, a oferowane warunki przy odnowieniach ulegają pogorszeniu – mówi Wojciech Woźnica dyrektor ds. Ubezpieczeń Majątkowych i Head of Natural Resources Willis Tower Watson Polska. – Istnieje duży potencjał w inwestycjach w morskie farmy wiatrowe na Bałtyku. PGE, PKN Orlen i Polenergia planują takie inwestycje we współpracy z doświadczonymi partnerami zagranicznymi. To będą bardzo skomplikowane inwestycje wymagające dużych nakładów finansowych. Ponieważ są to to nowe ryzyka na naszym rynku, inwestorzy będą korzystali z wiedzy i doświadczeń największych brokerów międzynarodowych oraz ubezpieczycieli, którzy specjalizują się w tej wąskiej branży – dodaje.

(AM, źródło: WTW)