WTW: Presja zewnętrzna wymusza automatyzację ubezpieczeń na życie

0
363

Przeprowadzone przez Willis Towers Watson badanie na temat modelowania finansowego w sektorze ubezpieczeń na życie, obejmujące obszar EMEA (Life Financial Modelling Survey 2021) pokazuje, że wielu dostawców polis na życie znajduje się pod potężną presją ze strony organów regulacyjnych i kierownictwa, aby poprawić swoją sprawozdawczość finansową. Jest to natomiast utrudnione ze względu zasadnicze bariery w przyjmowaniu technologii chmury obliczeniowej, która mogłaby przełożyć się na poprawę możliwości w zakresie modelowania.

Chociaż ankietowane firmy stwierdziły, że są zadowolone ze swojego obecnego modelowania finansowego, zapotrzebowanie na coraz obszerniejszą i szybszą sprawozdawczość jest powodem do niepokoju dla wielu ubezpieczycieli. Presja ta jest najbardziej widoczna w przypadku międzynarodowych korporacji. Respondenci wskazali przede wszystkim trzy bariery, które będą musiały pokonać, aby sprostać tej presji na szybkość i wydajność:

  1. Zarządzanie kosztami – firmy są pod stałą presją, aby zwiększać wydajność operacyjną i zaspokajać zapotrzebowanie na usługi świadczone w czasie rzeczywistym, ale przy coraz niższych kosztach.
  2. Niedobory wykwalifikowanych pracowników – respondenci badania stwierdzili, że posiadanie odpowiedniego zestawu umiejętności i oprogramowania ma zasadnicze znaczenie, zwłaszcza w porównaniu z sytuacją firm, które nadal korzystają ze starych, skomplikowanych lub niestandardowych narzędzi.
  3. Poprawa zarządzania i możliwości kontroli – wyzwanie związane z aktualizacją praktyk w zakresie modelowania finansowego, które nie tylko przynoszą szybsze rezultaty, ale są również w stanie zapewnić wyższy poziom kontroli i możliwości audytu.

Ponad 90% badanych uznało, że zastosowanie technologii automatyzacji – w tym automatyzacji procesów biznesowych, elastycznej chmury obliczeniowej i oprogramowania jako usługi (SaaS) – jest priorytetem w odpowiedzi na te wyzwania. Jednocześnie wiele badanych firm z rezerwą podchodziło do zmian koniecznych do wdrożenia nowej technologii, wymieniając koszty przejścia, politykę w zakresie danych i IT oraz wyzwania techniczne jako główne przeszkody w jej przyjęciu.

– Coraz krótsze terminy i coraz większe obciążenie pracą oznaczają, że ubezpieczyciele muszą znaleźć nowe sposoby maksymalizacji korzyści płynących z programu modelowania finansowego. Zamiast bardziej drastycznej opcji, jaką byłoby wciśnięcie przycisku „reset”, najbardziej efektywną drogą dla większości firm będzie zachowanie i udoskonalenie najlepszych elementów tego, co już posiadają, zastępując je czymś nowym jedynie tam, gdzie to konieczne, i budując wokół nich silniejszy i szybszy proces – powiedział Mark Brown, globalny lider produktu w obszarze modelowania finansowego WTW.

Badanie ujawniło również potrzebę zwiększenia częstotliwości raportowania i outsourcingu jako kluczowe obszary usprawnień, które będą priorytetem dla ubezpieczycieli w ciągu najbliższych dwóch lat. Według WTW jest to bezpośrednim odzwierciedleniem szerszego trendu rynkowego, polegającego na dążeniu firm do szybszych, prostszych i częstszych interakcji, możliwych dzięki lepszej technologii i bogatszym zbiorom danych. Z drugiej strony nadal panuje tendencja do outsourcingu działalności pobocznej, którą napędza ciągła potrzeba rozbudowy możliwości cyfrowych przez ubezpieczycieli, zmniejszania złożoności i ogólnej bazy kosztowej, aby wspierać sprawniejsze, bardziej zrównoważone i konkurencyjne obszary działania.

Badanie to wskazuje na szereg wewnętrznych barier, które utrudniają części ubezpieczycieli podjęcie wyzwania i przyjęcie najlepszych technologii chmurowych. Wynikają one z naturalnej ostrożności i niechęci do podejmowania ryzyka związanego z wyborem nowych, czasem nieznanych rozwiązań. Rzeczywistość jest często mniej przerażająca, gdy technologia jest już dobrze rozwinięta, a branża znajduje się w punkcie zwrotnym, ponieważ przyszły sukces może zależeć od dzisiejszych decyzji i strategii technologicznych – dodał Mark Brown.

O badaniu:

Badanie WTW objęło 61 ubezpieczycieli z 17 krajów Europy i Bliskiego Wschodu. Daje ono ubezpieczycielom możliwość zestawienia swoich możliwości z innymi firmami – porównania planów, poczynionych postępów i wyzwań, przed którymi stoją.

(AM, źródło: WTW)