Polska jednym z najbezpieczniejszych miejsc pracy w Europie

0
300

Urazy w miejscu pracy są nieszczęśliwymi wypadkami, które zdarzają się częściej, niż nam się wydaje. Ostatnie dane Eurostatu wskazują, że Europejczycy doświadczyli w miejscach pracy ponad 3,4 mln wypadków bez skutków śmiertelnych.

Zainteresowany problemami zdrowia i bezpieczeństwa portal claims.co.uk przeprowadził analizę najświeższych danych Eurostatu, które dotyczą 2019 r. Na jej podstawie ustalił, w którym z państw europejskich wypadki w miejscu pracy zdarzają się najczęściej. Chodzi tu o wypadki skutkujące co najmniej czterodniową nieobecnością w pracy.

  • Portugalia okazała krajem z największą liczbą wypadków – 2848 na 100 000 zatrudnionych.
  • Francja zajmuje drugie miejsce – wypadkowi uległo 2822 na 100 tys. zatrudnionych.
  • Hiszpania jest trzecia w tej statystyce – 2491 wypadków na 100 tys. zatrudnionych osób.
  • Luksemburg (2482), Niemcy (2133) i Szwajcaria (2079) zaliczają się do państw, w których dochodzi do ponad 2000 wypadków przy pracy na 100 tys. zatrudnionych, i zajmują w tym zestawieniu miejsce czwarte, piąte i szóste.

Co ciekawe, Polska znalazła się na 22. pozycji. Na 100 tys. zatrudnionych uraz przy pracy wystąpił tu 474 razy.

W szczegółowym podziale na rodzaje urazów, polskie statystyki za 2019 r. przedstawiają się następująco:

Rany głębokie i powierzchowne – 219 na 100 tys. zatrudnionych; 16. miejsce w Europie.

Złamania kości – 85 na 100 tys.; 18. miejsce w Europie.

Urazy kręgosłupa – 121 na 100 tys.; 20. miejsce w Europie.

Utrata części ciała wskutek wypadku przy pracy – 6 na 100 tys.; 8. miejsce w Europie.

– Doznanie urazu w miejscu pracy może być bardzo stresujące, zwłaszcza że niewielu z nas wyobraża sobie taki scenariusz. Analiza wykazała, że wypadki w niektórych państwach europejskich zdarzają się częściej niż w innych. Dlatego pracownikom, którzy ulegli wypadkowi, zaleca się określone działania – menedżerka Sasha Quail, menedżerka Claims.co.uk

Zalecane działania są następujące:

  • Czytaj instrukcje – co pół roku odświeżaj sobie pamięć dobrych praktyk określonych w dostarczonej przez pracodawcę instrukcji BHP.
  • Sporządź dokumentację fotograficzną – w razie wypadku użyj smartfona, żeby sfotografować doznany uraz i okoliczności w miejscu pracy, które twoim zdaniem do niego doprowadziły.
  • Uzyskaj relacje naocznych świadków – poproś świadków zdarzenia o pisemne relacje i dane kontaktowe.
  • Dopełnij formalności – ty lub ktoś inny musi zgłosić zajście pracodawcy i upewnić się, że wypadek został oficjalnie odnotowany.
  • Oceń sytuację – na podstawie dokumentacji fotograficznej czy zeznania świadka możesz dojść do wniosku, że częściową lub całkowitą winę za wypadek ponosi pracodawca. W takiej sytuacji poszukaj pomocy prawnej i pozwij pracodawcę o zaniedbanie.

AC