Wydarzenia Miesiąca – Czerwiec 2023

0
966

Ostatni miesiąc pierwszej połowy roku okazał się być okresem obfitującym w istotne akcenty ubezpieczeniowe. Fakt ten sprawił, że wytypowanie zwycięzców poszczególnych kategorii cyklicznego rankingu „Gazety Ubezpieczeniowej” okazało się nie lada wyzwaniem. Ostatecznie nasz wybór padł na najnowsze rekomendacje nadzoru, Wartę, CUK Ubezpieczenia i jego wspólną inicjatywę zrealizowaną z Aegon, a także nowe narzędzie Unilink dla agentów, ofertę produktową Generali oraz szefa Grupy ASF.

WYDARZENIE MIESIĄCA

Przyjęcie przez Komisję Nadzoru Finansowego nowelizacji Rekomendacji U – w uznaniu za opracowanie regulacji spełniających oczekiwania nadzorcze i pozwalających na oferowanie wartościowych produktów ochronnych w bankowym kanale dystrybucji oraz otwartość KNF na dialog z rynkiem ubezpieczeń.

UBEZPIECZYCIEL MIESIĄCA

Warta – w uznaniu za rozpoczęcie pilotażu Warta4U, oferty telematycznej skierowanej do młodych kierowców, rozszerzenie katalogu poważnych chorób w ubezpieczeniach na życie o neuroboreliozę, rozbudowę grupowego ubezpieczenia na życie Warta Ekstrabiznes Plus o Program Edukacja oraz wprowadzenie potwierdzenia tożsamości przy zawieraniu umowy na odległość z wykorzystaniem aplikacji mObywatel i usługi mojeID.

MULTIAGENCJA MIESIĄCA

CUK Ubezpieczenia – w uznaniu za wdrożenie CUK Direct dla Agenta, narzędzia umożliwiającego pośrednikom konkurowanie w przestrzeni cyfrowej oraz tworzenie nowych rynków sprzedaży ubezpieczeń, a także stworzoną w formie serialu kampanię reklamową „Przyszłość bez czarnych scenariuszy”, mającą na celu zwiększenie świadomości ubezpieczeniowej Polaków.

PRODUKT MIESIĄCA

Ubezpieczenie „Bezpieczni w drodze”, zapewniające ochronę życia i zdrowia oraz pomoc poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych, opracowane przez Aegon i CUK Ubezpieczenia – w uznaniu dla produktu o wysokich sumach ubezpieczenia, opartego na bazie dogłębnych prac analitycznych, w ramach których m.in. zbadano 100 najczęściej występujących uszczerbków po wypadku.

INNOWACJA MIESIĄCA

Personalizowany e-sklep udostępniony agentom Unilink – w uznaniu dla narzędzia umożliwiającego pełną automatyzację sprzedaży prostych produktów ubezpieczeniowych oraz przypisanie klienta do konkretnego agenta i automatyczne naliczanie prowizji.

INICJATYWA MIESIĄCA

Produktowa wiosna Generali – w uznaniu za włączenie w krótkim okresie do oferty wielu nowości, takich jak m.in. zwiększenie ochrony w produkcie mieszkaniowym w przypadku zapominalstwa i zwiększenie sumy ubezpieczenia kosztów leczenia za granicą do 2 mln zł.

CZŁOWIEK MIESIĄCA

Grzegorz Adamczuk, prezes i założyciel Grupy ASF – w uznaniu dla osiągnięć kierowanej przez niego multiagencji: wzrost na poziomie znacząco przewyższającym średnią rynkową, sukces projektu DobryAgent.pl.

Artur Makowiecki

redaktor portalu www.gu.com.pl