Posadziliśmy wiosną 2378 m kw. lasu i sadzimy dalej!

0
313

„Gazeta Ubezpieczeniowa” we współpracy z Fundacją Las Na Zawsze ma przyjemność poinformować o zasadzeniu pięknego lasu o powierzchni ponad 14 378 m kw. w miejscowości Żaby położonej w województwie łódzkim.

Nasz tygodnik dzięki prenumeratorom i partnerom biznesowym przekazał środki finansowe umożliwiające posadzenie 2378 m kw. tego lasu.

– Na razie w Żabach widzimy niewielkie sadzonki, które potrzebują wielu lat, żeby stać się potężnymi drzewami. Sadzenie lasów uczy cierpliwości i pokory, co jest bardzo potrzebne w szybkim betonowym świecie, w którym gratyfikacja przychodzi natychmiast. Współpraca z Fundacją Las Na Zawsze pokazuje, że na wielkie i trwałe rezultaty warto poczekać dłużej – mówi Aleksandra Wysocka, redaktorka naczelna „Gazety Ubezpieczeniowej”. – Pozwala też nam, ubezpieczeniowcom wspólnie tworzyć coś, co będzie służyło kolejnym pokoleniom – dodaje.

Projekt rozpoczął się w kwietniu 2021 r., kiedy „Gazeta Ubezpieczeniowa” podjęła decyzję o przeznaczeniu części swojego zysku z reklam, współpracy marketingowej i prenumerat na finansowanie inicjatyw związanych z ochroną różnorodności biologicznej. W tym przedsięwzięciu Fundacja Las Na Zawsze odegrała kluczową rolę, dostarczając wiedzy i doświadczenia w dziedzinie ochrony i przywracania naturalnych siedlisk oraz realizując dwa razy do roku nasadzenia na zakupionych przez siebie terenach.

Sadzenie lasu w Żabach rozpoczęło się w marcu 2023 r. Na obszarze o powierzchni 14 378 m kw. posadzono różne gatunki drzew, w tym klon polny, dąb bezszypułkowy, lipę drobnolistną, topolę białą, topolę osikę, jesion wyniosły, olszę czarną, leszczynę pospolitą, gruszę polną, śliwę tarninę, jarząb pospolity oraz głóg jednoszyjkowy.

Proces sadzenia lasu odbywał się etapami, trwającymi przez dwa dni. Pierwszego dnia zespół Fundacji Las Na Zawsze skoncentrował się na obszarze podmokłym oraz krzewach, natomiast drugiego dnia, wraz z partnerami i wolontariuszami, przystąpiono do sadzenia drzew na obszarze ogrodzonym płotem z siatki leśnej. Przygotowano odpowiednie narzędzia oraz zapewniono mikoryzę dla sadzonek z gołym korzeniem, aby wspomóc ich wzrost i zdrowe zakorzenienie.

Sadzenie lasu w Żabach stanowi ważny krok w realizacji misji Fundacji Las Na Zawsze, której celem jest ochrona dojrzałych, bogatych ekosystemów leśnych oraz sadzenie młodych, bioróżnorodnych lasów.

– Zależy nam na zapewnieniu przyszłości tym unikatowym ekosystemom, aby mogły się rozwijać i przetrwać wiecznie. Przywracanie i ochrona naturalnych siedlisk odgrywają kluczową rolę w zachowaniu bioróżnorodności i zapewnieniu równowagi ekologicznej – mówią przedstawiciele Fundacji.

(aw)